Etiket arşivi: BİLDİRİMİNE

Basından Hukuk Haberleri • HSYK, GENEL MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği

GENEL MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 5 inci maddesi, "Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derecede Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder." hükmünü, aynı Kanunun 7 nci maddesi ise, "Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler" hükmünü amirdir.

Anılan Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik gereğince 01/01/2015 tarihinden itibaren yapılacak mal bildirimlerinin fiziki olarak gönderilmeyip, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında yapılması; bu tarihten itibaren fiziki olarak gönderilen bildirimlerin kabul edilmeyerek ilgilisine iadesi gerekmektedir.

Bu itibarla;
01/01/2015 tarihinden itibaren yapılacak mal bildirimlerinin ekte yer alan usûl izlenerek elektronik imzalı olarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında gönderilmesi, bu bağlamda 01/01/2015-28/02/2015 tarihleri arasında genel mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.hsyk.gov.tr/duyurular/2014/a … -Usulu.pdf

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 06 Oca 2015, 11:14