Etiket arşivi: CETVELİNE

SIRA CETVELİNE İTİRAZ

T.C.

YARGITAY

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi

E: 2006/2167

K: 2006/4521

T: 27.04.2006

SIRA CETVELİNE İTİRAZ
ÖZET: Alacaklının iflasta kendi sırasına itiraz etmesi ha­linde İcra Mahkemesi görevli iken, bir başka alacaklının sırasına itiraz etmesi halinde genel mahkemeler görevlidir.

2004 s. İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) [Madde 235]

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması so­nunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar SSK, Hazine ve TMSF vekillerince tem­yiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Dava, dava dışı müflis P… Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. AŞ. iflas idaresince düzenlenen sıra cetvelinde davalıların üçüncü sıraya alınmasının doğru olmadığı iddiasıyla açılan sıra cetveline itiraz davasıdır.

İcra Mahkemesi’nce davanın kabulüne, davalıların dördüncü sıraya alın­masına ve sıra cetvelinin yeniden düzenlenmesine karar verilmiş; hüküm da­valı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, SSK Başkanlığı ve Hazine vekillerince temyiz edilmiştir.

Davacı davalıların müflis P… Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. AŞ. ile ilgili düzenlenen sıra cetvelindeki sıralarına itiraz etmiştir. Alacaklının iflasta kendi sırasına itiraz etmesi halinde İcra Mahkemesi görevli iken (IİK m. 235/son), bir başka alacaklının sırasına itiraz etmesi halinde genel mahke­meler görevlidir (IİK m. 235/11). İcra Mahkemesi’nce görev yönü düşünülme­den işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülme­miştir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle (BOZUL­MASINA), 27.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi