Etiket arşivi: DAİRESİE.

YARGITAY8. CEZA DAİRESİE. 2007/11584K. 2009/13885• SAHTELİĞİN İLK BAKIŞTA ANLAŞILIP ANLAŞILMADIĞI• İĞFAL KABİLİYETİ

T.C.YARGITAY8. CEZA DAİRESİE. 2007/11584K. 2009/13885

T. 9.11.2009

 

 

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü: 

 

KARAR : Bozmaya uyularak; yapılan incelemede; 

 

Suça konu posta pulunun sahte olup olmadığı, sahteliğin ilk bakışta herkes tarafından anlaşılıp anlaşılamayacağı ve iğfal kabiliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden görüş alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi, 

 

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 09.11.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİE. 1996/3267K. 1996/3103• SAHTECİLİK- Aldatma Kabiliyeti Tartışılmadan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği

T.C.YARGITAY6. CEZA DAİRESİE. 1996/3267K. 1996/3103T. 25.3.1996

 

 

DAVA : Sahtecilikten sanık Ferudun hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkumiyetine dair, ( Ankara Onsekizinci Asliye Ceza Mahkemesi )'nden verilen 12.7.1995 tarihli hükmün temyizen tetkiki sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan; dava evrakı C. Başsavcılığı'ndan onama isteyen 7.3.1996 tarihli tebliğname ile 18.3.1996 tarihinde Daireye gönderilmekle okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: 

 

KARAR : Suça konu onaysız fotokopiden ibaret belgenin, ne suretle iğfal kabiliyetini haiz olduğu açıklanıp tartışılmadan, yazılı şekilde hüküm kurulması, 

 

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık Ferudun vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak ( BOZULMASINA ), 25.3.1996 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.