Etiket arşivi: Defterdarlık

Sayıştay Daire Kararları • Bolu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

Kararın Çeşidi : 5.Daire Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 10410
Kararın Tarihi : 22.04.2003

Bolu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 13’üncü maddesinin son fıkrasında; “Ancak, bir günde 3’ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.” denilmektedir. Bu hükümler uyarınca Fen Lisesi öğrencilerinin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesi için, bir günde üçten fazla belletici öğretmen görevlendirilerek ek ders ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 02:22


Sayıştay Daire Kararları • Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

Kararın Çeşidi : 7.Daire Kararı
Kararın Konusu: Harcırah Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 9165
Kararın Tarihi : 29.04.2003

Antalya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırah Verilecek Kimseler” başlıklı 4’üncü maddesinin istisnaları belirleyen son fıkrasında, kendi isteğiyle yer değiştirmek suretiyle ataması yapılan memura sürekli görev yolluğu ödenmeyeceği ifade edilmiştir.

Bu hüküm uyarınca kendi isteğiyle karşılıklı yer değiştirme suretiyle ataması yapılan memura sürekli görev yolluğu ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 02:23


Sayıştay Daire Kararları • Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

Kararın Çeşidi : 8.Daire Kararı
Kararın Konusu: Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar
Kararın Numarası : 5281
Kararın Tarihi : 01.05.2003

Muğla Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2001

Orman içi dinlenme tesislerinin güneş enerjisi ve arıtma tesisi inşaatlarına ilişkin düzenlenen hakediş bedellerinin, 6831 sayılı Orman Kanununun 25’inci maddesi ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 12’nci maddesine istinaden 2001 Yılı Genel Bütçe Kanununun “Orman içi dinlenme yerleri iş programı” gereğince Orman Bakanlığı bütçesinden karşılanmış olmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 25 Oca 2015, 02:24


Sayıştay Daire Kararları • Diyarbakır Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1996

Kararın Çeşidi : 6.Daire Kararı
Kararın Konusu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
Kararın Numarası : 9762
Kararın Tarihi : 16.02.1999

Diyarbakır Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1996 13.1.1983 tarih ve 17327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin "Tabib Nöbetleri" başlıklı 43’üncü maddesinde;

"A) …..

B) …..

C) Baştabib dahil dört ve daha yukarı tabib bulunan kurumlarda normal nöbet tutulur. Ancak Baştabib dahil beş veya daha yukarı tabib olduğu zaman baştabib nöbet tutmaz" denilmektedir.

Yönetmelik hükmü uyarınca, tabib sayısı beşden fazla olan Silvan ve Bismil Devlet Hastanelerinde görevli Baştabiblere nöbet ücreti ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bilgiler: Tarih-Gönderici: inspector — 21 Oca 2015, 17:31