Etiket arşivi: DELİLE

Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • UYUŞTURUCU TİCARETİ,KESİN DELİLE DAYANMAYAN TELEFON KAYITLAR

T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2011/26372
KARAR NO:2014/1250
KARAR TARİHİ: 24.02.2014

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak–Uyuşturucu Madde Bulundurma– Somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon kayıtları–Delillerin Değerlendirilmesi–Sanığın uyuşturucu ticareti ile ilgisinin olmadığından beraati gerektiği.

(5237 s. TCK m. 188/3, 191/1)

ÖZET: Hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan kişinin soyut beyanı ile somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon konuşmaları dışında, üzerinde ele geçirilen 0,02 gramdan ibaret eroini, satmak için bulundurduğuna veya suçları sabit olan diğer sanıkların fiillerine iştirak ettiğine ilişkin kesin ve yeterli delil bulunmayan sanığın sabit olan fiilinin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma ” suçunu oluşturacağı gözetilmelidir.
Suçu sabit olan babası ile uyuşturucu maddenin ele geçirildiği evde birlikte oturması dışında, atılı suçu işlediğine ilişkin, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmayan sanığın beraatine hükmedilmelidir.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

A) Sanıklar Ali, Cemâl ve Haşan hakkındaki hükümlerin incelenmesi
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; sanıkların müdafiilerinin ve sanık Ali’nin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin ONANMASINA,

B) Sanık Aydın hakkındaki hükmün incelenmesi:
Hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan Furkan’ın soyut beyanı ile somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon konuşmaları dışında, sanığın üzerinde ele geçirilen 0,02 gramdan ibaret eroini, savunmasının aksine, satmak için bulundurduğuna veya suçları sabit olan diğer sanıkların fiillerine iştirak ettiğine ilişkin kesin ve yeterli delil bulunmadığı, sabit olan fiilinin "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan mahkûmiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün (BOZULMASINA),

C) Sanık Ali S… hakkındaki hükmün incelenmesi:
Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulunmayan sanığın savunmasının aksine, diğer sanıkların suçlarına iştirak ettiğine veya ele geçen uyuşturucu maddelerle ilgisi olduğuna ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon görüşmeleri dışında, kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün (BOZULMASINA),

D) Sanık Ali A… hakkındaki hükmün incelenmesi:
Sanığın, suçu sabit olan babası Haşan ile uyuşturucu maddenin ele geçirildiği evde birlikte oturması dışında, atılı suçu işlediğine ilişkin, kuşkuyu aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmü
n (BOZULMASINA), 24.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 14 Oca 2015, 08:43