Etiket arşivi: DİYE

Aile ve Boşanma Hukuku • MAHKEMEDE NAFAKA ÖDEMEDİ DİYE YALAN BEYANDA BULUNMA,

iyi çalışmalar

Eşim bir buçuk sene önce anlaşmalı olarak 3100 TL afaka ile boşandı , ancak sözlü anlaşmaları 2000 tl idi benim yanımda telefonda konuştular şahidim ben de . geçen bu aralığa kadar her ay geçiktirerekte olsa hiç atlamadan her ay kendisine 1000TL sini çoğunlukla elden kızı aracılığıyla nadirende ptt’den ödedik, ayrıca okul dönemlerinde anlaşmalarında olmayan servis ücretini de , okul taksitlerini ise yazdan beri işlerimiz yüzünde ödeyemedik, ödediklerimizi de bazen kendimiz gidip ödeyip dekontu ona yolladık bazen de kızı aracılığıyla kendisine para olarak yolladık iki ay önce nafaka düşürümü davası açtık 450 TL’lik tabi küplere bindi çünkü istiyor ki yaşasın kirası ödensin çocuğu özel okula gitsin ama kendi hiç bir çaba harcamasın ancak bizde ki kirası da gündeme gelmişti en son onuda ödeyin dedi ancak tabi bizim böyle bi gücümüz yok o yüzden de dava açtık o da tamamen para için ve bize duyduğu nefretle bu zamana kadar hiç para almamış gibi faizleriyle 3100 TL üzerinden 60.000 TL’lik dava açtı. haciz çıkardı hakkımızda , biz bunu ancak Telefon mesaj dökümlerinden ispatlayabiliriz çünkü her ay geç yatırdığımızda attığı hakaret mejları var nerde param taş mı yiyceğiz vs diye , biz bir buçuk senedir bu kişinin küfürlü, hakaretli ,tehditli mesajlarıyla zaten boğulduk bir de şimdi hem mahkemeye yalan beyanda bulunuyor hem eşimi hapisle tehdit ediyor bunların cezası nedir ?

Bilgiler: Tarih-Gönderici: yesimozden — Cum Mar 27, 2015 11:55 am


Basından Hukuk Haberleri • ‘İŞİTME CİHAZININ TAKSİDİ GECİKTİ’ DİYE 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU İCRAYA VERDİLER!

‘İşitme Cihazının Taksiti Gecikti’ Diye 6 Yaşındaki Çocuğu İcraya Verdiler!

Resim

‘İşitme Cihazının Taksiti Gecikti’ Diye 6 Yaşındaki Çocuğu İcraya Verdiler!Eskişehir’de 6 yaşındaki çocuk, ‘işitme cihazının taksiti gecikti’ diye icraya verildi.

Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi’nde küçük bir kiralık evde oturan 5 kişilik Çiftçi ailesi, ailenin ortanca çocuğuna gelen icranın şokunu yaşıyor. İnşaatlarda çalışan 29 yaşındaki baba Elfesiya Çiftçi, oğlunun işitme cihazın son taksitini geciktirince firma reşit olmayan 6 yaşındaki işitme engelli Enes Çiftçi’yi icraya verdi. Cihazın faturası küçük çocuğun adına kesildiği için icra işleminin Enes adına gerçekleştiği öğrenildi.

Asgari ücretle geçinen baba çiftçi, oğlunun konuşması ve işitebilmesi için 4 senedir inşaatlarda cihaz parası için çalıştığını, son taksitini geciktirince cihazı satan firmasının 6 yaşındaki işitme engelli Enes’i icraya verdiğini ifade etti.

BABA ÇİFTÇİ ÇOCUKLARIM İÇİN CANIMI BİLE VERİRİM

Çocuklarım için her şeyi göze alırım diyen baba Çiftçi, ‘’Allah bana 3 çocuk nasip etti. 2. çocuğum işitme sorunu vardı. Ameliyat oldu. Ve her iki kulağına da işitme cihazı takıldı. Cihazı dört sene önce almıştık son taksiti kalmıştı. Durumun iyi olmadığı için son taksitini geciktirdim. Cihazı aldığım yerdeki yetkililere söyledim, elimde şimdilik para olmadığını en kısa zamanda ödeyeceğimi söyledim. Ancak geçen gün, eve haciz kâğıdı göndermişler. ’diye konuştu.

HACİZİ KALDIRMAK İÇİN KİRA PARASINI VERDİ

Bu ay ki kira parasını haciz durdurmak için firmaya veren baba Çiftçi, "İki çocuğum okula gidiyor, kirada kalıyorum, bu ay kira parasını haciz durdurmak için firmaya verdim. Yeter ki çocuğum iyi olsun." dedi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Prş Mar 05, 2015 9:17 pm


Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku • AVUKAT MASRAF VERİLMEDİ DİYE İTİRAZIN KALDIRILMASI İŞLEMİ…

TBB DİSİPLİN KURULU KARARI

ESAS. 2013/606
KARAR. 2014/14
TARİHİ. 11.01.2014

Şikâyetli avukatın masraf verilmemesi nedeniyle itirazın kaldırılmasına ilişkin işlem yapmadığı savunması bu hususta TBB Meslek Kuralları 42. madde uyarınca usulüne uygun olarak istendiği ve verilmediğine ilişkin belge olmaması nedeniyle geçersizdir.

(Av. Yas 34, 134 TBB Mes.Kur 3, 4, 42)

Şikâyetli avukat hakkında “İşe iade ve geçmişe dönük alacaklarının tahsili amacıyla dava açılması için 1.000 Türk Lirası ücret de ödeyerek anlaştığını, kazandıkları tazminatın icrasında takibe itiraz eden işverenine karşı şikâyetli avukatın açması gereken itirazın kaldırılması davasını açmadığını öğrendiğini, şikâyetli avukatın işlerinin yoğunluğundan dolayı icra davası açamadığını kendisine daha sonra ifade ettiğini, bu nedenle Avukat T.D.’dan şikâyetçi olduğunu açıkça ifade ettiği anlaşılmakla; Tüm dosya içeriğinin değerlendirilmesi sonucunda; savunma beyanı da göz önünde bulundurularak, bir haktan vazgeçme sonucunu doğuracak tüm işlemlerde vekil edenin yazılı muvafakatinin alınması zorunlu olduğundan, şikâyetli avukatın görev üstlendiği işi sonuna kadar takip etmediği ve bu durumun müvekkilinin talebi olduğunu beyan ettiği halde, şikâyetlinin müvekkilinin yazılı muvafakatini almadan bir kısım işi takipsiz bıraktığı, herhangi bir vazgeçme eyleminde müvekkilin zararı olamayacağı düşünülse dahi, bu hususun vekil edene bildirilmesi ve yazılı olurunun sağlanması gerektiği, şikâyetlinin gerekli masrafların verilmediği için işlem yapılmadığı yönündeki savunması karşısında ise böyle bir durumda masraf verilmemesinin doğuracağı sonuçlar hakkında iş sahibinin yazılı olarak uyarılması gerektiği takdir ve tayin olunmakla; şikâyetlinin ileri sürdüğü nedenlerin haklı kabul edilmesi kurulumuzca olanaksız görüldüğünden; avukatlık mesleğinin ciddiyeti ve görevin özenle yerine getirilmesi ilkelerinin gereği bakımından Avukatlık Yasası’nın 34., 134. ve 171/1. maddeleri ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3. ve 4. maddeleri bakımından değerlendirilmek üzere şikâyetli avukat hakkında açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikâyetli avukat 17.09.2012 tarihli itiraz dilekçesinde “Şikâyetçi ile işe iade davası açılması konusunda anlaşma yapılmıştır. Davayı kazanmamıza rağmen kendisi sadece tazminat almak istediğini belirtmiş ve çalıştığını işe dönmeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca gerekli noter masrafları ve giderleri de tarafıma ödenmemiştir.” Savunmasında bulunduğu,

Kurulumuza sunduğu 07.10.2013 tarihli itiraz dilekçesinde özetle; “Bir tespit kararı için bin küsur lira veripte 15’e yakın diğer davalarını açtırmak isteyen ve açmadığım için şikâyet edildim ve Ağır Cezada yargılandım. Allah’tan adil yargılama sonucu beraat ettim. Tekrarla bu sorun maalesef hepimizin sorunudur. Ben mesleğimin bana verdiği onuru yere bırakmayacağım ve uyarıya rağmen masrafını vermeyenin ve vekâlet ücretini ödemeyen kişinin işini yapmayacağım. Kararda masrafın verilmemesinin mazeret sayılmayacağından bahsedilmiş. Eğer bu husus mazeret değilse cezamın onanmasını, aksi halde cezanın kaldırılmasını” talep ederim beyanında bulunduğu görülmektedir.

İncelenen dosya kapsamından … 18. İcra Müdürlüğü’nün 2011/7774 Esasında O.A. vekili sıfatıyla borçlu … San. Tic. Ltd. Şti aleyhine açılan icra takibine 27.06.2011 tarihinde itiraz edildiği, itirazın kaldırılmasına ilişkin dosyada bilgi ve belge olmadığı görülmektedir.

Avukatlık Yasası’nın 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 3. Maddesi “Avukat mesleki çalışmasını ve kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 4. maddesi “Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” hükümlerini amirdir.

Avukatlar özen ve doğruluk kurallarına göre hareket etmek, kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde sadakatle davranmak mesleğin itibarını sarsacak her türlü davranıştan kaçınmak zorundadır.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 42. maddesi “Avukat işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.”

Şikâyetli avukatın masraf verilmemesi nedeniyle itirazın kaldırılmasına ilişki işlem yapmadığı savunması bu hususta TBB Meslek Kuralları 42. madde uyarınca usulüne uygun olarak istendiği ve verilmediğine ilişkin belge olmaması, işin sonuna kadar takip edilmeyerek hak kaybına neden olunması karşısında eylemin disiplin suçu olduğuna ilişkin Baro Disiplin Kurulu’nca yapılan hukuksal değerlendirme isabetli olmakla itirazın reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak Şikâyetli avukat T.D.’nun itirazının reddine, … Barosu Disiplin Kurulu’nun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin 11.04.2013 gün ve 2013/59 Esas 2013/120 Karar sayılı kararının “ONANMASINA”, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 13 Şub 2015, 23:45