Etiket arşivi: DUYURU

Basından Hukuk Haberleri • HSYK, GENEL MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği

GENEL MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN DUYURU

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 5 inci maddesi, "Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derecede Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder." hükmünü, aynı Kanunun 7 nci maddesi ise, "Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler" hükmünü amirdir.

Anılan Kanun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik gereğince 01/01/2015 tarihinden itibaren yapılacak mal bildirimlerinin fiziki olarak gönderilmeyip, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında yapılması; bu tarihten itibaren fiziki olarak gönderilen bildirimlerin kabul edilmeyerek ilgilisine iadesi gerekmektedir.

Bu itibarla;
01/01/2015 tarihinden itibaren yapılacak mal bildirimlerinin ekte yer alan usûl izlenerek elektronik imzalı olarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ortamında gönderilmesi, bu bağlamda 01/01/2015-28/02/2015 tarihleri arasında genel mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.hsyk.gov.tr/duyurular/2014/a … -Usulu.pdf

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 06 Oca 2015, 11:14


Yargılama Usulü ve Avukatlık Hukuku • VEKALET PULU HAKKINDA TBB’DEN DUYURU

Vekalet pulu hakkında TBB’den duyuru

Ankara 31.12.2014
Konu : Vekalet pulu hk.
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2014/114
2015 yılında kullanılacak vekalet pullarının beher bedeli 6,50 TL olarak tespit edilmiş olup, basılmaktadır.
a)- Yeni pullar Sarı renkte olup, pullar en kısa sürede bastırılıp Halk Bankasına ilgili şubelerine gönderilmek üzere teslim edilecektir.
b)- Barolarımızın sadece ellerinde kalan 2014 yılına ait vekalet pullarını 16/02/2015 tarihine kadar fiilen (elden yada Aps.Kargo.vs..)Birliğimize teslim etmeleri halinde teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir. Bu bağlamda, Barolarımızın Banka hesap numaralarını (İBAN numarası ile) bildirmeleri gerekmektedir. 16/02/2015 tarihinden sonra iade edilecek vekalet pulları Birliğimizce kabul edilmeyecektir.
Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.
Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 01 Oca 2015, 23:58