Etiket arşivi: E.2008/5347

Y1CD 8.4.2009 E.2008/5347 – K.2009/1938


 Y1CD 8.4.2009 E.2008/5347 – K.2009/1938

– TAAMMÜDEN ÖLDÜRME (Görgü Tanıklarının Duruşmada Sanıkla Yüzleştirilmeleri Gereği)

– OLASI KASTLA ÖLDÜRME (Görgü Tanıklarının Duruşmada Sanıkla Yüzleştirilmeleri Gereği)

– GÖRGÜ TANIKLARININ DURUŞMADA HAZIR BULUNDURULMASI

– YABANCI UYRUKLU MAKTULE (Taammüden ve Olası Kastla Öldürme – Nüfus Kaydının ve Kimlik Bilgilerinin Bulunduğu Pasaportun Onaylı Bir Suretinin Dosyaya Getirtilmesi Gereği)

– PASAPORTUN ONAYLI SURETİ (Taammüden ve Olası Kastla Öldürme – Yabancı Uyruklu Olan Maktulenin Nüfus Kaydının ve Kimlik Bilgilerinin Bulunduğu Pasaportun Onaylı Bir Suretinin Dosyaya Getirtilmesi Gereği) –

TCK.21,29,62,81,82

Olay öncesi ve sonrasında olayı ve faili görerek eşgal veren tanıkların duruşmada hazır bulundurulmaları sağlanarak, sanık ile yüzleştirilmeleri ve olaya ve faile ilişkin beyanlarının alınmasından sonra, sanığın hukuki durumunun tespiti gerekir.
Yabancı uyruklu olan maktulenin nüfus kaydının ve kimlik bilgilerinin bulunduğu pasaportun onaylı bir suretinin dosyaya getirtilmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:
Taammüden ve de olası kastla Savaş İnal ile Olga Yuşina’yı öldürmekten sanık Hüseyin K…’nın yapılan yargılaması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin (ANTALYA) İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 2.10.2007 gün ve 457/300 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

1- Dosyadan maktül Olga’nın yakınlarının hazırlık soruşturması ve kovuşturma aşamalarında herhangi bir şikayet ve taleplerinin bulunmadığı anlaşılmakla, tebliğnamedeki maktulenin yabancı uyruklu olması nedeniyle yakınlarının davadan haberdar edilmesi gerektiği gerekçesi ile bozma öneren (2-b) nolu düşünce benimsenmemiştir.

2- Dosya içeriğine göre, olay öncesi ve sonrasında olayı ve faili görerek eşgal veren tanıkların duruşmada hazır bulundurulmaları sağlanarak, sanık ile yüzleştirilmeleri ve olaya ve faile ilişkin beyanlarının alınmasından sonra, sanığın hukuki durumunun tespiti gerektiğinin düşünülmemesi;

3- Yabancı uyruklu olan maktule Olga’nın nüfus kaydının ve kimlik bilgilerinin bulunduğu pasaportun onaylı bir suretinin dosyaya getirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi;

SONUÇ: Usul ve yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin duruşmalı incelemedeki temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmekle, resen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedekinden farklı gerekçe ile BOZULMASINA, verilen ceza miktarına ve tutuklulukta geçen süreye göre sanık müdafiinin tahliye isteminin REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.C.D. 8.4.2009 E.2008/5347 – K.2009/1938

PicLensButton Y1CD 8.4.2009 E.2008/5347 – K.2009/1938