Etiket arşivi: E.2009/2061

Y3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852


 Y3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852

– İDDİANAMENİN KABUL KARARININ OKUNMAMASI

– ONSEKİZ YAŞINI DOLDURAN SANIK (Hüküm Gününde)

– DURUŞMANIN GİZLİ YAPILMASI (Sanığın Hüküm Kurulan Celsede 18 Yaşını Doldurmuş Olması) –

CMK.53,191/1

İddianamenin kabulü kararının okunmaması ve sanığın hüküm kurulan celsede 18 yaşını doldurduğu halde, duruşmanın gizli yapılması ve kararın gizli tefhim edilmesi; usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ KARARI:

Dinlenen tüm tanıklara CMK.’nun 53. maddesindeki hususların hatırlatıldığı anlaşılmakla tebliğnamedeki 2 nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine;

Ancak;

1- İddianamenin kabulü kararının okunmaması suretiyle CMK.’nun 191/1. maddesine aykırı davranılması,

2- Sanığın, hüküm kurulan 10.7.2008 tarihli celsede 18 yaşını doldurduğu halde, duruşmanın gizli yapılması ve kararın gizli tefhim edilmesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş sanık Bayram müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.C.D. 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852

PicLensButton Y3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852