Etiket arşivi: E.2009/732

Y2HD 4.3.2010 E.2009/732 – K.2010/4039


  Y2HD 4.3.2010 E.2009/732 – K.2010/4039

– Tanık Dinlenilmeden Karar Verilmesi –

HUMK.253

Dinlenilmesinden açıkca vazgeçilmeyen, davalı tanığı dinlenilmeden eksik inceleme sonucu verilen karar isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davalı vekilinin gösterdiği tanıklardan, Fatma`nın dinlenmesinden açıkça bir vazgeçmesi bulunmamaktadır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 253. ve devamı maddeleri uyarınca adı geçen davalı tanığı dinlenmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı görülmüştür.

SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 4.3.2010 E.2009/732 – K.2010/4039  

PicLensButton  Y2HD 4.3.2010 E.2009/732 – K.2010/4039