Etiket arşivi: E.2010/3958

Y13HD 7.2.2011 E.2010/3958 – K.2011/1717

– Kredi Kartı Sözleşmesinin Feshi (İltihaki Sözleşmeler – Kredi Kartı Bedeli) – İltihaki Sözleşmeler (Kredi Kartı Sözleşmesi Yönünden) – Kredi Kartı Aidatı (Bankanın Sözleşmeyi Fesih Hakkı) – Bankanın Kredi Kartı Sözleşmesinin Fesih Hakkı 4077 Sa.Ka.5 – 5464 Sa.Ka.25 Kart bedeli sebebiyle kapatılan kredi kartının kullanıma açılması ve 1,000.- TL. manevi tazminata hükmedilmesi istemi ile açılan […]