Etiket arşivi: E.2010/9427

Y19HD 13.4.2011 E.2010/9427 – K.2011/4922

– Çekte Keşide Yeri – Çek Güvence Bedeli (Takasa İbraz Edilen Çek) – Takasa İbraz Edilen Çek (Çek Güvence Bedeli) HUMK.427/6 – 3167 Sa.Ka.6/son,10 – TTK.688 1. Keşide yerinin çekin yasal unsurlarından olup, mahkemece bu hususun gözetilmemesi isabetsizdir. 2. Takasa ibraz edilen çek yönünden davalı bankanın kısmi ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. DAVA ve KARAR: Taraflar […]