Etiket arşivi: E.2010/9629

YHGK 6.4.2011 E.2010/9-629 – K.2011/70

– İş Davalarında Savunmanın Islahı Yoluyla Zamanaşımı Def`inde Bulunulması – Davanın Islahı Yoluyla Zamanaşımı Def`inde Bulunulması – Zamanaşımı Def`i (Savunmanın Islahı Yoluyla İleri Sürülmesi) – Sözlü Yargılama Usulünde Savunmanın Genişletilmesi Yasağı – Savunmanın Genişletilmesi Yasağı (Sözlü Yargılama Usulünde – HUMK.482) – Islahın Kötüniyetle Kullanılması – Silahların Eşitliği İlkesi (Zamanaşımı Def`inin Sonradan Islah İle İleri Sürülmesi) […]