Etiket arşivi: E.2011/1880

Y5CD 7.7.2011 E.2011/1880 – K.2011/9649

– Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması (İtiraz Mercii – Kararın Mahiyeti) – Zimmet (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) CMK.231/5-6-12, 264, 268, 271 Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar, itiraza tabi olup Yargıtay tarafından temyizen incelenmesi mümkün değildir. Yetkili mercii olan, Ağır Ceza Mahkemesince, CMK.nun 231/6. maddesinde belirtilen, suça ve sanığa ilişkin objektif uygulama koşullarının var olup olmadığı […]