Etiket arşivi: E.2011/2295

YHGK 25.5.2011 E.2011/2-295 – K.2011/359

– Kadastro Tesbitinin Kesinleşmesi (10 Yıllık Hak Düşürücü Süre) – Mirasçılar Arasında Zamanaşımı (Kadastro Tesbitinden Sonra 10 Yıl Geçmesi) – Hak Düşürücü Süre (Kadastro Tesbitinin Kesinleşmesi) TMK.599 – 3402 Sa.Ka.12/3 – 743 Sa.Ka.539 Kadastro tespit tutanağında belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanılarak […]