Etiket arşivi: Edebilir

Yargıtay,Zorunlu Müdafiin Süresinde Temyiz Etmediği Kararı Sanık Ittıla Üzerine Temyiz Edebilir

T.C.   YARGITAY 5.CEZA DİRESİ

Tarih:2007 Esas No:2007/8373 E Karar No:2008/6399 K

İlgili Kavramlar:ZORUNLU MÜDAFİİLİK-TEMYİZ SÜRESİ
>

> Zimmet suçundan sanık Nezihat Orhan ( İnce ) nin yapılan yargılanması
> sonunda;atılı suçtan mahkumiyetine dair Adana 2. Ağır Ceza
> Mahkemesinden verilen … gün ve … sayılı karara karşı sanığın
> temyiz talebinin yasal süreden sonra yapıldıından bahisle reddine
> dair ..gün ve .. sayılı ek kararının süresi içinde Yargıtayca
> incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.
> Başsavcılığınca tebliğname ile daireye gönderilmekle yapılan
> incelemede :

> 14.12.2005 tarihinde N.O. (İ) nin yokluğunda verilen mahkumiyetine
> dair hükmün zorunlu müdafii tarafından temyiz edilmediği,ancak hüküm
> verilmekle zorunlu müdafiin görevinin sona erdiği ve gıyabında verilen
> hükmün sanığa tebliğ edilmediği nazara alındığında,sanığın ıttıla
> üzerine yaptığı temyiz başvurusunun süresinde sayılması gerektiği
> gözetilmeden,yasal sürede yapılmadığı gerekçesiyle verilen,temyiz
> başvurusunun reddine dair ek karar usul ve yasaya aykırı bulunduğundan
> red kararının kaldırılmasına;sanığın vaki temyizinin .. tarihli hükme
> yönelik ve süresinde olduğunun kabulüne karar verilmekle gereği
> düşünüldü :

> … Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz itirazları bu nedenle
> yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1 maddesi de
> gözetilerek CMUK nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,16.6.2008
> tarihinde oybirliği iye karar verildi.