Etiket arşivi: HUKUKÇULARGÖREVİ

Basından Hukuk Haberleri • HUKUKÇULAR:GÖREVİ BİTİNCE ERDOĞAN YARGILANIR

Hukukçular: Görevi bitince Erdoğan yargılanır

Hukukçular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, görev süresi bitince kişi ve kurumlara karşı işlediği iftira ve hakaret suçundan dolayı yargı önüne çıkmak zorunda kalacağını söyledi.

Hukukçuların verdiği bilgiye göre, göreviyle ilgili suçlarına ilişkin anayasal sorumsuzluğa sahip olan Erdoğan, kişi ve kurumlara yönelik iftiraları konusunda herhangi bir yasal korumaya sahip değil.

Anayasa Hukuku Profesörü Ergun Özbudun, Cumhurbaşkanı’nın işlediği kişisel suçlardan sorumlu olduğunu, görevi bıraktıktan sonra yargılanabileceğini söyledi.

Ceza hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zeki Yıldırım “Cumhurbaşkanı kişisel suç işlediğinde soruşturmanın derhal başlatılıp delillerin dosyada muhafaza altına alınması gerekir ki; beş yıllık cumhurbaşkanlığı süresi bitince bu davalar yürütülmüş olsun” dedi.

Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi’ye göre ise cumhurbaşkanlığı görevi süresince işlenen suçlara ilişkin zamanaşımı işletilemez. Yani görev süresinin ardından Erdoğan’a yargı yolu açık.

Zaman Pazar’dan Ömer Keskin’e konuşan hukukçular, konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

DELİKANLILIK, DOKUNULMAZLIK ZIRHI ALTINDA ETRAFA HAKARET YAĞDIRMAK DEĞİLDİR

Ceza hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zeki Yıldırım:

Cumhurbaşkanlığı makamının itibarını korumak, öncelikle o makamda bulunan kişinin görevidir. Cumhurbaşkanı yalan söylemeyecek, iftira atmayacak ve hakaret etmeyecek ki; vatandaşı cezalandırmanın ahlaki ve hukuki temeli olsun. Delikanlılık, dokunulmazlık zırhı altında etrafa hakaret yağdırmak değildir. Cumhurbaşkanı hakkında, anayasa ve ceza yasalarında dokunulmazlığı sağlayan herhangi bir hüküm yoktur. Burada cumhurbaşkanının suç işlemeyeceği kabulünden hareket edilmiş olabilir. Kanaatimce cumhurbaşkanının ifadeleri ile ilgili hukuk davaları açmak mümkündür. Ceza davaları açısından da mağdur konumunda olanların şikâyette bulunmaları ve şikâyet üzerine soruşturmanın başlatılıp delillerin dosyada muhafaza altına alınması gerekir ki; beş yıllık cumhurbaşkanlığı süresi bitince bu davalar yürütülmüş olsun.

GÖREVİ BİTİNCE YARGILANIR

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun:

1982 Anayasası’nda cumhurbaşkanının milletvekili dokunulmazlığına sahip olup olmadığına dair bir hüküm yok. Benim görüşüm, 550 milletvekiline ve dışarıdan atanmış bakanlara tanıdığımız dokunulmazlığı cumhurbaşkanından esirgemek bir mantıksızlık. Anayasa’da bunun belirtilmemiş olması bir özensizliktir. Cumhurbaşkanı şahsi suçlarından tabii ki sorumludur. Ancak, nasıl milletvekili dokunulmazlığının sona ermesinden sonra sorumlu tutulabiliyorsa ve milletvekilliği boyunca zamanaşımı işlemiyorsa, cumhurbaşkanının da dokunulmazlığa sahip olsa dahi, o sıfatı sona erince yargılanabilmesi gerekir. Elbette bu şahsi suçları için geçerlidir. Görev suçları açısından sadece vatana ihanet ile yargılanabilir. Onun da çok özel usulleri var.

ZAMANAŞIMI İŞLEMEZ

Anayasa hukukçusu Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi:

Bu zamana kadar cumhurbaşkanına yönelik olarak söylenen sözlerin önemli bir kısmının eleştiri mahiyetinde olduğunu ve cumhurbaşkanlığı makamına herhangi bir hakaret söz konusu olmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanının hakaret suçu işlemesi durumuyla ilgili ise kanunda bir düzenleme yok. Cumhurbaşkanının hakarete varan bu sözleri söyleyebileceği, bu tür olaylara müdahale edebileceği kanun koyucu ve anayasa düzenleyicileri tarafından düşünülmemiş şeylerdir. Bu konuda benim görüşüm, cumhurbaşkanının kişisel suçları görev süresinin sona ermesinden sonra yargılamaya tâbi olmalıdır. Görev süresi boyunca yargılanması mümkün değildir ancak görev süresi boyunca da suça ilişkin zamanaşımı süresi işlemez. Yani görev süresi bitince yargılanabilir.

İSTANBUL – CİHAN

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Pzt Mar 16, 2015 9:49 pm