Etiket arşivi: İBRANAME

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • HARİCEN ÖDENEN İCRA DOSYASI İÇİN İBRANAME ÖRNEĞİ

İBRANAME

İCRA MÜD. :

DOSYA NO :

BORÇLU :

…………….… İcra müdürlüğünün yukarıda belirtilen esas numaralı takibinde borçlu ……………….’nın borcuna karşılık hariç herhangi bir hak ve alacağım kalmamıştır, icra harçları ve giderleri kendilerine ait olmak koşuluyla ibra ediyorum. ../../2015

Alacaklı
Adı ve Soyadı
İmza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 06 Oca 2015, 22:11