Etiket arşivi: İBRAZI

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • MEHİL VESİKASI İBRAZI İLE TEHİRİ İCRA KARARI VERİLMESİ……

YARGITAY ……..HUKUK DAİRESİNE
Gönderilmek Üzere
..…..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO : …./….. E. 20../…..K.

DAVALI :

DAVACI :

KONU : Mehil Vesikasının İbrazı ile tehiri icra kararı verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıdaki dosya numarasıyla Yerel Mahkemede görülüp karara bağlanan davada, nihai hüküm tarafımca temyiz edilmiştir. Ancak davacının Yerel Mahkeme hükmünü icraya konu etmesi nedeniyle icranın ertelenmesi talebiyle Sayın Dairenize başvurulmuştur. Aynı şekilde, ……… İcra Müdürlüğü …./…. E. Sayılı dosyasına yaptığım başvuru neticesinde, şartları oluştuğu için tarafıma mehil vesikası verilmiştir.
Bu kere, icra dosyasına sunulmak üzere tarafıma “İcranın Ertelenmesine Dair” Daireniz kararının gönderilmesini temin için işbu mehil vesikasını sunarak başvurmak zaruri olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle, işbu dilekçemin ekinde sunduğum mehil vesikası gözetilerek, ….. İcra Müdürlüğü …../…. E. sayılı dosyasına sunulmak üzere, icranın ertelenmesine dair karar yazısının Yerel Mahkeme vasıtasıyla tarafıma gönderilmesini saygılarımla talep ederim.

Davalı
Adı ve Soyadı
imza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 06 Oca 2015, 20:46