Etiket arşivi: K.2009/3217

Y16HD 5.5.2009 E.2009/1856 – K.2009/3217

– Zilyetlikle İktisap (Senetsizden Hazine Adına Tescilli Yerlerde – Her Yönüyle) – Sahipsiz Taşınmazlar (Hazineye Ait Taşınmazın Zilyetlikle İktisabı) – Hazineye Ait Taşınmazın Zilyetlikle İktisabı – Senetsizden Hazine Adına Tescil (Zilyetlikle İktisap) – Kadastro Kanunu Yönünden Zilyetlikle İktisap – İskan Kanunu Yönünden Zilyetlikle İktisap – Hak Düşürücü Süre (Zilyetlikle İktisaptı Hazine Taşınmazı 3. Kişiye Devretti […]