Etiket arşivi: K.2009/448

Y7HD 6.2.2009 E.2008/102 – K.2009/448

– Kazandırıcı Zamanaşımı Nedeniyle İktisap (Mer`a Uyuşmazlığı – Davanın Görülmesinde Yöntem) – Zilyetlikle İktisap (Mer`a Uyuşmazlığı – Davanın Görülmesinde Yöntem) – Vergi Kaydı (Zilyetlikle Birleşmemesi) – Mer`a Araştırmasında Yöntem 3402 Sa.Ka.14/son, 16/B, 18, Geç.4, Geç.5 Kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı davada: Yanlar arasındaki uyuşmazlık, dava konusu taşınmazların kamu malı niteliğinde mera olup olmadığı yönünde toplanmıştır. Kural […]