Etiket arşivi: K.2010/159

YCGK 29.6.2010 E.2010/11-70 – K.2010/159

– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararları (Mahiyeti Unsurları Kanun Yolları) 82An.174 – 5395 Sa.Ka.23 – CMK.223, 231/5-7-8-10-11-12-14-40, 309/4-a,b,c,d – TCK.7, 43/2, 50, 52/2, 58, 62, 157/1, 168/2-12 – 1412 Sa.Ka.305 – 1632 Sa.Ka.Ek10 – 3713 Sa.Ka.13 – 5560 Sa.Ka.23 – 5728 Sa.Ka.562 Sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden, hükmün açıklanmasının […]