Etiket arşivi: K.2011/11186

Y9HD 13.4.2011 E.2009/49584 – K.2011/11186

– İkale Sözleşmesi (İş Sözleşmesinin Karşılıklı Olarak Feshi) – İş Sözleşmesinin Karşılıklı Feshi (İkale Sözleşmesi – İşe İade Davası Yönünden – İrade Fesadı) İK.20/3 – BK.23, 31 Sözleşmenin doğal yollar dışında tarafların ortak iradesiyle sonra erdirilmesi yönündeki işlem ikale olarak değerlendirilmelidir. Bozma Sözleşmesi (ikale) yasalarımızda düzenlenmiş değildir. İşçi ve işveren iradelerinin fesih konusunda birleşmesi, bir […]