Etiket arşivi: K.2011/143

YHGK 13.4.2011 E.2011/19-17 – K.2011/143

– Kredi Kartı Borcu İçin İtirazın İptali – İtirazın İptali (Ödeme Planı İmzalanan Kredi Kartı Borcu) – Ödeme Taahhüdü (Kredi Kartı Borcu İçin) 5915 Sa.Ka. – 5464 Sa.Ka.26,Geç.4,Geç.5 Kredi kartı borcu sebebiyle yapılan takibi vaki itirazın iptali davasında: Somut olay bakımından uyuşmazlık, davalının ödeme taahhüdüne uygun davranıp davranmadığı ve böylece belirtilen yasa hükmüyle sağlanan haklardan […]