Etiket arşivi: K.2011/189

YHGK 15.4.2011 E.2011/13-14 – K.2011/189

– İnançlı İşlem (Unsurları – Zamanaşımı) – İnanç Sözleşmesi (Unsurları – Zamanaşımı) – Zamanaşımı (İnanç Sözleşmesi) BK.18, 66, 99, 125 Taraflar arasındaki uyuşmazlık, gerek mahkemece ve gerekse özel dairece “muvazaa” olarak nitelendirilmiş ise de, inanan davacının, araç üzerindeki mülkiyet hakkını Bakanlar Kurulu Kararnamesinin engellemesi nedeniyle, belirli bir süre veya amaçla inanılan davalı oğluna geçirmesi, inanılan […]