Etiket arşivi: K.2011/1961

Y1CD 31.3.2011 E.2009/5311 – K.2011/1961

– Uykudaki Adamı Öldürme – Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunma (Uykudaki Adamı Öldürme) – Tasarlayarak Öldürme (Suç İşlemeye Karar Verme Tarihi) – Tahrik (Cezada İndirimin Takdiri Yönünden) TCK.29, 82/1-d,e Maktulün uyku halinde olması nedeniyle, “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda” bulunduğu anlaşılmakla, sanıkların eylemlerinin 5237 sayılı TCK.nun 82/1-e maddesi kapsamında değerlendirilmesi […]