Etiket arşivi: K.2011/377

YHGK 1.6.2011 E.2011/9-298 – K.2011/377

– Kapıcının İşçilik Hakları – Kapıcının İşvereni – Apartman Yöneticisi (İşveren Sıfatı – Dava Ve Husumet Ehliyeti – Kararda İfade Şekli) – Kısmi Süreli İş Sözleşmesi (Kapıcılık Hizmetleri Yönünden) – Kapıcı Konutunun Statüsü – Fazla Mesai (Kapıcının) İK.110,120 – 634 Sa.Ka.20, 34, 35, 38 – 1475 Sa.Ka.5/e, Ek.1 Yöneticinin yasadan doğan kat maliklerini temsil yetkisine […]