Etiket arşivi: K.2011/438

YHGK 22.6.2011 E.2011/13-304 – K.2011/438

– Kefilin Sorumluluğu (Asıl Borçlu Hakkındaki Yasal Yolların Hepsinin Tüketilip Tüketilmediği) – Tüketici Kredi Sözleşmesine Kefalet (Asıl Borçlu Hakkındaki Yasal Yolların Hepsinin Tüketilip Tüketilmediği) – Aciz Belgesi (Kefilin Sorumluluğu Yönünden) – Haczedilecek Malın Bulunamaması (Aciz Belgesi – Kefilin Sorumluluğu Yönünden) – Otomobil Satımında Alıcıya Kefalet (Araç Kaydının Araştırılması) İİK.8, 68, 87, 102/son, 103, 105/2, 143, […]