Etiket arşivi: MİRAS

Basından Hukuk Haberleri • GELİNİN GÖRÜMCELERE MİRAS ZAFERİ.

GELİNİN GÖRÜMCELERE MİRAS ZAFERİ

Ölen babalarının mirasını gelinine bıraktığını öğrenen 5 kız kardeş, dava açtı. Yerel mahkeme, kız kardeşlerin talebini kabul ederek, mirasın üzerlerine geçirilmesine karar verdi. Kararı bozan Yargıtay ise gelini haklı buldu.

Samsun’da M.A., sahip olduğu taşınmazı ‘ölünceye kadar kendisine bakması’ karşılığında gelini B.A.’ya devretti. Mirasçı konumundaki 5 kız kardeş, babalarının ömrünün son 3 ayında bakıma muhtaç olduğunu, gelininin babalarına bakmadığını ve bu yüzden babalarının bakımını kendilerinin üstlendiğini öne sürerek miras davası açtı. Samsun 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, taşınmazın tapusunun 5 kız kardeşin üzerine tesciline karar verdi. Gelin B.A. yerel mahkemenin kararını temyiz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak “Miras, bırakanın gerçek iradesidir. Mirasçıdan mal kaçırma amacı yok” dedi. Ancak yerel mahkeme, ilk kararında direndi. Bunun üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul direnme kararını uygun bulmadı ve taşınmazın gelin B.A.’da kalması kesinleşti.

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1 … ras-zaferi
Fevzi ÇAKIR/ANKARA

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 08 Şub 2015, 23:23


Miras Hukuku • Varislerin muris sağken miras payında anlaşmaları

Muris,varislerinin bir kısmına tapusuz malları sağken devredip mal verdigi varislerden miras paylarını aldıklarına dair varislerinin imzaladığı bir belge almıştır,ve diğer tapulu taşınmazıda satış yoluyla mal almayan diğer varise bırakmıştır.Muris vefat ettikden sonra miras paylarımızı aldık diyerek belgeye imza atan diğer varisler muris muvazaasına dayana bilirlermi,bu konuda karar varmı,teşekkürler

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukuk_1985 — 02 Oca 2015, 01:56


MİRAS PAYININ DEVRİ

T.C.

YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E: 2005/19846
K: 2006/4727
T: 03.04.2006
MİRAS PAYININ DEVRİ
ÖZET: Miras payının devri terekenin tamamı veya bir kıs­mı üzerinde olabilir. Yazılı şekilde yapılması yeterlidir.
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 612]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah­kemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp dü­şünüldü.
Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir(4722 s. K. m. 17)
Dava Türk Kanunu Medenisinin 612. maddesine dayalıdır. Miras payının devri terekenin tamamı veya bir kısmı üzerinde olabilir. Yazılı şekilde yapılması yeterlidir. 06.06.1996 tarihli “Miras Taksim Sözleşmesi” geçerlidir. Bu sözleşmenin 1. maddesindeki hususlar yerine getirilmiş ve sonuçta (99) par­selin 1/2 payı Alaattin, 1/2 payı ise veraseten iştirak olarak Alime ve Ebru ad­larına tapuya kayıtlanmıştır.
Yasal şartlar gerçekleşmiş olup 415 ada 20 parsel hakkındaki davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde ret hükmü kurulması doğru değildir.
Sonuç: Temyiz olunan hükmün gösterilen sebeple (BOZULMASINA),
temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden iti­baren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 03.04.2006 gü­nünde oybirliğiyle karar verildi.