Etiket arşivi: müdürlüğüne

Dilekçe ve Sözleşme Örnekleri • ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA

TALEP SAHİBİ : İsim Soy isim………………… TC……………….

ADRES :…………………………………………………..

TALEP KONUSU : Adli sicil kaydımın silinmesi konusu hakkında

AÇIKLAMALAR

………………………… Ceza Mahkemesinin, tarihli …. Esas ve …… Karar sayılı kararı ile hakkımda mahkumiyet kararı vermiş ve bu karar kesinleşmiştir. Kesinleşen bu mahkumiyete ilişkin bilgiler adli sicil kayıtlarımda görünmektedir. Söz konusu adli sicil kaydına esas olan mahkumiyet kararı infaz edilmiş olup, infaz kaleminden alınmış olan yerine getirme fişi dilekçeme eklidir.

Adli Sicil kaydına neden olan mahkumiyet kararı infaz edilmiş olduğundan ve bundan sonra da hakkımda verilmiş başka bir mahkumiyet kararı bulunmamaktadır. Bu nedenlerle hakkımdaki adli sicil kaydının silinmesi şartları oluşmuştur.

Bu nedenle Adli Sicil Kaydımın silinmesi için başvuruda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, yukarıda belirtilen mahkumiyetime ilişkin adli sicil kaydımın silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../20..

Talep Eden
İsim soy isim
TC imza

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 28 Ara 2014, 10:12


Tapu kütüğündeki yazım hatası için yargı yolundan önce düzeltme için Tapu müdürlüğüne başvurulmalı

Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 08.04.2014 tarih ve 2014/5773-7333 sayılı kararı ,

malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hatalarına ilişkin başvuruların yargı yoluna başvurmadan önce Tapu Sicil Müdürlüğüne müracaat ile çözülmesi gerektiğine karar verdi.

Türkiye Barolar Birliğinin konuya ilişkin 21 Ekim 2014 tarih ve 2014/89 sayılı duyurusu şöyle:

Malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki yazım hatalarına ilişkin başvuruların yargı yoluna başvurmadan önce Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat ile çözülmesi gerektiğine ilişkin Yargıtay 1.Hukuk Dairesi kararı.

17.08.2013 tarih 28738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğü’nün 75. maddesinin değerlendirildiği Yargıtay 1.Hukuk Dairesinin 08.04.2014 tarih ve 2014/5773-7333 sayılı kararı ve bu karara ilişkin Malatya l. Sulh Hukuk Mahkemesinin yazısı ekte sunulmuştur.

YARGITAY3110