Etiket arşivi: NİKAHBİRLİKTE

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • BOŞANMA,RESMİ NİKAH,BİRLİKTE YAŞAMAMA,EVLİLİK BİRLİĞİ

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS N. 2014/8105
KARAR N. 2014/19050
KARAR T. 1.10.2014

>BOŞANMA DAVAS– TARAFLARIN BİRLİKTE YAŞAMAMASI– EVLİLİK BİRLİĞİNİN RESMİ NİKAHLA KURULMASI

4721/m. 142, 143

ÖZET : Dava, boşanmaya ilişkindir. Taraflar arasındaki evlilik birliği resmi nikahla kurulmuş olup, birlikte yaşamaları evlilik birliğinin kurulması için zorunlu değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki boşanma davalarının birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca; davalarının reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mahkemece taraflar arasında resmi nikah yapılmakla birlikte ortak hayat henüz fiilen kurulup müşterek hanede yaşamaya başlamadıkları gerekçesiyle davalarının reddine karar verilmiştir. Taraflar arasındaki evlilik birliği resmi nikahla kurulmuş olup, birlikte yaşamaları evlilik birliğinin kurulması için zorunlu değildir. O halde tarafların tüm delilleri toplanarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği halde, tarafların delilleri toplanmadan eksik inceleme sonucunda karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 18 Oca 2015, 02:59