Etiket arşivi: OKUL

İdare ve Vergi Hukuku • OKUL MÜDÜRÜNE OKUL KAYIT BAĞIŞ CEZASI KARAR ÖRNEĞİ

Okul müdürüne bağış cezası yargıdan döndü

Okul müdürüne, bağış almaktan dolayı verilen ceza, Bölge İdare Mahkemesinden döndü

Ankara-Çankaya Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu Müdürü Ali YÜZER, Ankara-Yenimahalle Çayyolu Necdet Seçkinöz İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yapmakta iken; 2011/40 sayılı Genelge’ye aykırı davrandığı gerekçesiyle 1702 sayılı Kanun’un 20. maddesinin birinci fıkrası gereği ihtar cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yenimahalle Kaymakamlığı (Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) nın işleminin iptali için açılan dava Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Ankara 13. İdare Mahkemesinin 14/02/2013 tarihli ve E:2012/817, K:2013/221 sayılı kararını bozarak "davacının okul kayıt ve diploma işlemleri sırasında bağış aldığı ya da velileri bağış yapmaya zorladığı yönünde herhangi bir veli tarafından şikayette bulunulmadığı gibi davacının bu yönde bir faaliyeti bulunduğuna dair açık bir tespitin bulunmadığının anlaşıldığı; davacı hakkında tesis edilen disiplin cezası işleminde hukuka uyarlık görülmediği" belirtilmiştir. Mahkeme Ankara 13. İdare Mahkemesinin kararını da bozarak dava konusu işlemi iptal etmiştir.
KARAR
Resim
Resim

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 29 Oca 2015, 23:58