Etiket arşivi: roman

Yargıtay, 8 punto ile yazılan kararı bozdu 12 punto Times new roman olmalı dedi

Zor okunduğu gerekçesiyle 8 punto boyutuyla yazılan mahkeme kararını bozan Yargıtay, resmi yazışmalarda, ‘Times New Roman’ yazı tipi ve 12 punto boyutunun kullanıldığını hatırlattı

Yargıtay, bütün resmi yazışmalarda, “Times New Roman” yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması gerektiği gerekçesiyle 8 karakter boyutu ile yazılan mahkeme kararını bozdu. Yargıtay kararında mahkemenin gerekçeli kararda kullandığı 8 karakter yazı boyutunun “çok küçük olduğunu, kararın okunmasında ve dolayısıyla anlaşılmasında güçlük yarattığını” bunun da Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki “hükmün açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması” ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Küçük yazılmış, zor okunuyor
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, önüne gelen bir temyiz başvurusunda çarpıcı bir karara imza attı. Finansal kiralama konusu malların icra takibine konu olup olamayacağına ilişkin davada daire, önce kararın onanmasına karar verdi. Ancak onama kararına yapılan karar düzeltme başvurusu üzerine önceki kararını kaldıran daire, dava konusu olayda yerel mahkemenin, “finansal kiralama sözleşmesinin olup olmadığını araştırmadan hüküm verdiği” gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verdi. Ancak dairenin tek bozma gerekçesi bu olmadı. Daire, yerel mahkemenin gerekçeli kararda resmi yazışma kurallarına aykırı davrandığını da belirterek alışılmadık bir bozma kararı verdi.
Kararda 2 Kasım 2004 tarihli Resmi gazete’de yayımlanan, “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile resmi yazışma kurallarının belirlendiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

Times New Roman ve 12 punto
“Yönetmeliğin 2. maddesi gereği bu yönetmelik tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla mahkeme kararlarının şekil olarak yazımında da uyulması gereken yönetmeliğin 8. maddesi gereği, ‘Times New Roman’ yazı tipi ile (12) karakter boyutunun kullanılması esastır. Mahkeme kararında kullanılan (8) karakter yazı boyutu ise çok küçük olup, kararın okunmasında ve dolayısıyla anlaşılmasında güçlük bulunmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesinin 2. fıkrasında da belirtildiği üzere; hükmün açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması gerekirken anılan yazım kurallarına uyulmaması da doğru bulunmamıştır.”
Yargıtay kararında bu gerekçelerle şikayetçinin karar düzeltme isteminin kabulüne ve dairenin daha önce verdiği onama kararının kaldırılarak yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verildiği belirtildi.

Yeni bir bozma nedeni
Yargıtay’ın bu kararıyla Times New Roman yazı tipi ile ve 12 karakter boyutu kullanılmadan yazılan mahkeme kararlarının, “hükmün açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde yazılması” kuralına aykırı olduğu gerekçesiyle bozulmasının da önü açıldı.