Etiket arşivi: SAVCISINA

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E: 2011/26823 K: 2013/7033 CUMHURİYET SAVCISINA HAKARET

T.C.
YARGITAY
2. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2011/26823
Karar No : 2013/7033
Tebliğname No : 2 – 2008/277577

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : …. Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 10/07/2008
NUMARASI : 2008/369 (E) ve 2008/827 (K)
SANIK : …….
SUÇ : Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret
HÜKÜM : Beraat
TEMYİZ EDEN : Katılan
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Oluşa ve dosya kapsamına göre, sanığın yakınan Cumhuriyet savcısına yönelik söylediği “sen benim ifademi ayakta almakla komplekslerini mi tatmin ediyorsun, benim ifademi neden ayakta aldın da arkadaşımın ifadesini oturarak aldın, tutanak tutmak için kırk takla atıyorsun” biçimindeki sözlerinin yakınanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu gözetilerek, sanığın mahkumiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle, yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 03/04/2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.