Etiket arşivi: Şifresi

Facebook şifresi ele geçirip, değiştirip hesap sahibi gibi yazışma yapılması 244/2 madde kapsamındadır

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, başkasına ait Facebook hesabına girerek, şifreyi değiştirip yazışma yapan sanığa yerel mahkemece verilen beraat kararını bozdu. Daire, sanığın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını öngören 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla sosyal paylaşım sitelerine olan ilgi de arttı. Hemen herkesin kullandığı sosyal paylaşım sitelerinde yaşanılan hukuksuzluklar ise yargıdan dönüyor. Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2010 yılında gerçekleşen olayda, polise müracaat eden bir kişi, aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından girilerek, şifrenin değiştirildiği ve kendi adına yazışma yapıldığını söyledi.

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame sonrası, sanık hakkında Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma’ iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, sanık hakkında beraata hükmetti. Mağdur vatandaş, avukatı vasıtasıyla bu kez dosyayı Yargıtay’a temyize gönderdi. Dosyayı ele alan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu. Yargıtay’ın bozma kararıyla dava, Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.

“6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANMALI”

Bozma gerekçelerini açıklayan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanığın; çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından, müştekiye ait elektronik posta hesabına girildiğine ilişkin Microsoft şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırmalarını inceledi. Daire kararında şu ifadelere yer verdi: “Müştekinin dilekçesinin ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsamına göre; kendisine ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın eylemi Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ilgili maddesine uymaktadır. Sanığın, TCK’nın ‘bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını öngören 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması yasaya aykırıdır. Müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

YASA MADDESİ NE DİYOR

Bilişim suçlarını düzenleyen TCK’nın 244’üncü maddesinde ise şu ifadeler yer alıyor: “Madde 244-(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

 

Yargıtay,İnternet Bankacılığı Şifresi Kırılıp Hesabı Boşaltılanın Zararından Banka Sorumlu

Yargıtay, internet bankacılığı şifresi kırılıp hesabı boşaltılan okul müdürünün zararının banka tarafından karşılanmasına karar veren yerel mahkemenin hükmünü onadı.

Emsal teşkil eden karar sonrası banka, hackerler tarafından hesaptan çekilen 5 bin 450 lirayı müşteriye geri ödedi.

Sakarya’nın Ferizli ilçesi Bakırlı Köyü İlköğretim Okulu Müdürü Alper Acar, 30 Aralık 2008′de bir arkadaşına internet bankacılığı üzerinden para göndermek istedi. Ancak hesabındaki 5 bin 450 liranın 27 dakika önce boşaltıldığını fark etti. Hemen savcılığa başvuran Acar, paranın İstanbul’daki bir banka şubesindeki hesaba havale edildiğini öğrendi. Savcılık kanalıyla havale yapılan hesap donduruldu. Paranın 2 bin lirasının ATM’den çekildiği belirlendi. Banka, hesapta kalan 3 bin 450 lirayı Acar’a ödedi. ATM’den çekilen miktarın da ödenmesini isteyen okul müdürü, talebi yerine getirilmeyince Sakarya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde banka aleyhine dava açtı.

2 Şubat 2010′da davayı karara bağlayan mahkeme, Acar’ın zararının banka tarafından ödenmesine karar verdi. Kararda güven kurumu olan bankanın objektif özen yükümlülüğümü yerine getirmemesi nedeniyle müşterisinin zararını karşılamak zorunda olduğu kaydedildi. Banka davayı Yargıtay’a temyize götürdü. Temyize bakan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, dava dosyasındaki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından bankanın itirazını reddetti.

Acar, 4 yıllık hukuk mücadelesini kazandığı için mutlu olduğunu kaydederek; şunları söyledi: “Banka yerel mahkemenin kararından sonra paramı geri ödemeyince icra işlemi başlattım. Banka Yargıtay’ın cevabı gelene kadar icra işlemini mahkemeye başvurarak durdurdu. Yargıtay, kararı onadıktan sonra banka paramı yasal faizi ile birlikte bana geri ödedi.”