Etiket arşivi: SİTESİNE

Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • İNTERNET SİTESİNE YÜKLENEN İÇERİKTEN KİMİN SORUMLU OLACAĞI

YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2014/7338
Karar: 2014/24862

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, internette cinsel içerikli bir arkadaşlık sitesinin yöneticisi olduğu, ilgili sitede, katılanın, arkadaş ortamında çekilen özel bir fotoğrafının erkek aradığı biçimindeki ifadeler ile birlikte yayımlandığının iddia edildiği olayda; internet sitesine alan adı sağlayan şirketin cevabi yazısında, siteye veri yükleyen kişilerin bilgileri ve IP numaralarının kendilerinde bulunmadığının, siteye yer sağlayıcı hizmeti vermediklerinin, hizmet ilişkisinin alan adı kaydından ibaret olduğunun, sitenin alan adının tescili sırasında müşteri tarafından verilen bilgilerin doğru olup olmadığının teyit edilemediğinin, sitenin alan adı yöneticisinin sanık olduğunun belirtildiği, sanığın aşamalardaki beyanlarında, katılanı tanımadığını, gece kulübü olduğunu, internet siteleri kurduğunu, sitenin isim hakkının önce kendisinde olduğunu, daha sonra siteyi sattığını, katılanın resmini yayımlamadığını, hakkında hiçbir yazı veya reklam yapmadığını, suçla ilgisinin olmadığını savunduğu, alınan bilirkişi raporuna göre de, yayına ait ekran görüntüsünün dosyada bulunmadığı, sitenin halen faal olduğu, inceleme tarihi itibariyle katılana ait herhangi bir fotoğraf ve kişisel bilgi olmadığı, resim ya da kişisel ilgiler katılanın beyan ettiği şekilde daha önceden var ise, muhtemelen silindiği ya da yayımdan kaldırıldığı, siteye site yöneticisi dışında herkes tarafından üye olmak suretiyle ilan oluşturulup resim yüklenebildiği, buna göre, internet sitesine fotoğraf yüklemesi yapan kişi veya kişilere ait bilgiler ile IP adreslerinin tespit edilemediği gibi aradan geçen süre de gözetildiğinde tespitinin mümkün görülmediği, sanığın, katılanı tanımadığı da dikkate alınarak, internetteki arkadaşlık sitesi yöneticisi olmasının fotoğraf yüklemesinin de sanık tarafından yapıldığının kabulüne imkan vermeyeceği anlaşılmakla, sanığa atılı suç sabit olmadığından beraatine dair kabulde isabetsizlik görülmemiş; suça konu yayının benzerinin yabancı kaynaklı sitelerde yayımlandığına ilişkin sayfa görüntüleri dosyada bulunduğundan ve yargılama sırasında alınan bilirkişi raporu hükme yeterli görüldüğünden; tebliğnamedeki bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin eksik inceleme ve araştırmaya, sübuta ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraata ilişkin hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 08.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 29 Oca 2015, 13:12