Etiket arşivi: TEHDİDİ

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • HAKSIZ İHTARNAME GÖNDERİLMESİ, HACİZ TEHDİDİ, KİŞİLİK HAKLARI, MANEVİ TAZMİNAT

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2012/1070
KARAR NO. 2012/2724
KARAR T. 22.2.2012

> HAKSIZ İHTARNAME SEBEBİYLE TAZMİNAT TALEBİ— MANEVİ TAZMİNAT— HACİZ TEHDİDİNE MARUZ BIRAKILMA

ÖZET : Davacı, haksız ihtarname sebebiyle zarara uğradığını ileri sürerek maddi ve manevi zararın ödetilmesini istemiştir. Davacı tarafça açılan menfi tespit davasında, davalının ilk celsedeki kabul beyanı nedeniyle, davanın kabulle sonuçlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla davalının kusurlu olarak ihtarname çektiği tartışmasızdır. Ayrıca, haksız yere bir kimsenin haciz tehdidine maruz bırakılması o kimsenin kişilik haklarına saldırı oluşturan ve manevi tazminatla sorumlu tutulmasını gerektiren bir davranıştır. Kişilik haklarına saldırının varlığı kabul olunarak uygun bir manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.

Davacı M.T. vekili tarafından, davalı Akbank taş aleyhine 7.5.2009 gününde verilen dilekçeyle haksız ihtar sebebiyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 6.5.2010 tarihli kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan raporla dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-)Diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız ihtar sebebiyle uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm; davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı banka tarafından kefil sıfatıyla borçlu bulunduğuna dair noter ihtarnamesi gönderildiğini, ihtarnamede, borcun yedi gün içinde ödenmesinin istendiğini, böyle bir borcu olmadığına dair karşı ihtarname çekerek akabinde menfi tespit davası açmak zorunda kaldığını belirterek, uğradığı maddi ve manevi zararın tazminine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davalının eyleminin vücut bütünlüğü veya kişilik hakkına yönelik olmadığı ve maddi zararın ispat edilemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, haksız ihtarname sebebiyle zarara uğradığını ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Bu davada öncelikle davalının ihtarname çekmekte haklı olup olmadığının irdelenmesi gerekir. Davacı tarafça açılan menfi tespit davasında, davalının ilk celsedeki kabul beyanı nedeniyle, davanın kabulle sonuçlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla davalının kusurlu olarak ihtarname çektiği tartışmasızdır. Ayrıca, haksız yere bir kimsenin haciz tehdidine maruz bırakılması o kimsenin kişilik haklarına saldırı oluşturan ve Borçlar Yasası’nın 49. maddesi gereğince manevi tazminatla sorumlu tutulmasını gerektiren bir davranıştır.
Mahkemece, kişilik haklarına saldırının varlığı kabul olunarak uygun bir manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, manevi tazminat istemin tümden reddi doğru olmayıp kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda (2) sayılı bentte gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, davacının diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte gösterilen sebeplerle reddine ve peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, 22.02.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — Sal Mar 03, 2015 10:26 pm


Basından Hukuk Haberleri • AVUKATINDAN BAŞKANA ‘BİLDİKLERİMİ AÇIKLARIM’ TEHDİDİ

Avukatından başkana ‘bildiklerimi açıklarım’ tehdidi

17 Aralık’ta gözaltına alınan Fatih Belediye Başkanı Demir’in avukatı Yenilmez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Demir’in 1 hafta içinde kendisinden özür dilememesi durumunda bildiklerini anlatacağını belirtti.

17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu’nda gözaltına alınan Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir’in avukatlığını üstlenen Turgut Yenilmez kendisine ait sosyal medyadaki hesabından Demir’e çok ağır eleştiriler yöneltti. Yenilmez, “bakanlar oğullarıyla, Fatih Belediye Başkanı kardeşleriyle götürmüş” manşetli haberleri engellediğini öne sürerek Demir’den hakkını vermesini ve 1 hafta içinde kendinden özür dilemesini istedi. Yenilmez, aksi takdirde 2015 yılının haziranında hakkında bildiklerini açıklayacağını yazdı. Yenilmez paylaşımlarının ardından gazetemizin yönelttiği sorulara yanıt vermemeyi tercih etti.

Avukat Yenilmez, 7 Aralık’ta Facebook’taki kişisel hesabından Başkan Demir hakkında iddialarda bulundu. Yenilmez hesabından şunları yazdı: “Bak Mustafa Demir efendi; sana 1 hafta süre; ya çıkar adam gibi özür diler, hakkımı teslim edersin ya da ‘bakanlar oğullarıyla Fatih Belediye Başkanı kardeşleriyle götürmüş’; sürmanşetiyle çıkacak haberleri engellediğimi belgeleriyle ortaya koyarım. İnsan içine çıkacak yüzün olmaz. Sen korkabilirsin. Malı, mülkü olan rahatı için korkar ama ben düşmanımın beni övmesini beklemem. Sana da müddet 7 haziran 2015’i, 8 Haziran’a bağladığı gece sen o koltukta oturamazsın bunu da bilmiş ol. Çağlayan’da 20 aralık 2013’teki ayılmaya bayılmaya benzemez haberin olsun!

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turk … klarim__te

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 12 Ara 2014, 16:16