Etiket arşivi: TIPTAN

ADLİ TIPTAN RAPOR ALMA ZORUNLULUĞU

T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi
E:2005/2366
K:2006/1145
T:4.4.2006
ADLİ TIPTAN RAPOR ALMA ZORUNLULUĞU
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 32]
Sanığın uzun süre ruhsal tedavi gördüğü, alınan raporlarda “depresif bozukluk, hafif stereotipik düşünce yapısı, emotif ve enfontil kişilik yapısı” tespiti yapılması karşısında, hüküm tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 sayılı Yasanın 32. maddesindeki unsur değişiklikleri de dikkate alınarak, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevk edilerek, işlediği suçun hukuksal anlam ve sonuçlarını algılayacak ve eylemi ile ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği olup olmadığı konusunda yeniden rapor alınması zorunluluğu bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, müdahil vekili ve sanık F. müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün BOZULMASINA, 04.04.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.