Etiket arşivi: VAHİM

RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK / VAHİM SİLAH

T.C.

YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
E: 2004/7590
K: 2006/2310
T: 22.03.2006
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMAK
VAHİM SİLAH
ÖZET: Sanıkta ele geçirilen muştaların 100 adetten fazla olmaması karşısında az vahim yerine vahim kabul edilme­si doğru değildir.
3091 s. TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNL… [Madde 12]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 154]
6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık Salih’in yapılan yargılaması sonunda; hükümlülüğüne ve zoralıma dair (Doğubeyazıt Asliye Ceza Mah­kemesinden verilen 02.12.2003 gün ve 10 esas, 97 karar sayılı hükmün sü­resi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile 09.06.2004 günü daireye gönderilmekle incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine; Ancak,
1 – Dairemizce benimsenerek sürdürülen yerleşik uygulamaya göre sanık­ta ele geçirilen muştaların “100” adetten fazla olmaması karşısında, az va­him yerine vahim kabul edilmesi sonucu sanığa fazla ceza tayini,
2- Uygulamaya göre de; 5252 sayılı Yasanın 5/1. madde ve fıkrası uya­rınca hükmolunan ağır para cezasının adli para cezasına dönüştürülmesi ve 27.4.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2005 tarihinde yürür­lüğe giren 5335 sayılı Yasanın 22. maddesi ile 5083 sayılı Yasanın 2. mad­desine eklenen fıkra hükmü karşısında, sanığa para cezası tayin edilirken her aşamada “bir” Yeni Türk Lirası küsurunun atılması zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş sanık Salih’in temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün istem gibi (BOZULMASINA), 22.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.