Etiket arşivi: Y3CD

Y3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852


 Y3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852

– İDDİANAMENİN KABUL KARARININ OKUNMAMASI

– ONSEKİZ YAŞINI DOLDURAN SANIK (Hüküm Gününde)

– DURUŞMANIN GİZLİ YAPILMASI (Sanığın Hüküm Kurulan Celsede 18 Yaşını Doldurmuş Olması) –

CMK.53,191/1

İddianamenin kabulü kararının okunmaması ve sanığın hüküm kurulan celsede 18 yaşını doldurduğu halde, duruşmanın gizli yapılması ve kararın gizli tefhim edilmesi; usul ve kanuna aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ KARARI:

Dinlenen tüm tanıklara CMK.’nun 53. maddesindeki hususların hatırlatıldığı anlaşılmakla tebliğnamedeki 2 nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine;

Ancak;

1- İddianamenin kabulü kararının okunmaması suretiyle CMK.’nun 191/1. maddesine aykırı davranılması,

2- Sanığın, hüküm kurulan 10.7.2008 tarihli celsede 18 yaşını doldurduğu halde, duruşmanın gizli yapılması ve kararın gizli tefhim edilmesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş sanık Bayram müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.C.D. 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852

PicLensButton Y3CD 13.4.2009 E.2009/2061 – K.2009/6852

Y3CD 18.6.2009 E.2009/7852 – K.2009/12540


  Y3CD 18.6.2009 E.2009/7852 – K.2009/12540

– HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI –

CMK.14, 231/5 – 5728 Sa.Ka.562/1

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında ceza sınırını  2 yıla çıkartılması ile soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suç olma şartının kaldırılması kuralları gereğince, bu hususların mahalli mahkemece birlikte değerlendirilmesi gerekir.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ KARARI:

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükümden sonra 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, CMK.’nun 231/5, 14. madde ve fıkralarında öngörülen, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında ceza sınırını 2 yıla çıkartılması ile soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suç olma şartının kaldırılması kuralları gereğince, bu hususların mahalli mahkemece birlikte değerlendirilmesi lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair hususlar incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.C.D. 18.6.2009 E.2009/7852 – K.2009/12540

PicLensButton  Y3CD 18.6.2009 E.2009/7852 – K.2009/12540