Etiket arşivi: YAPMAM

Banka ve Tüketici Hukuku • BANKA TÜKETİCİ MAHKEMESİNE İTİRAZ ETTİ,ŞİMDİ NE YAPMAM GEREK

Teşekkür ederim. Hakim icranın durdurulması talebini reddetmiş. Hakem heyeti faiz ile alakalı hiç birşey belirtmemiş. Benim başvurumda matbu formdu zaten avans faizi ile birlikte geri ödenmesini talep ediyorum yazıyordu hakem heyetine. İpotek ve ekspertiz ücretine oradaki memurlar engel olmuştu başvurmamı. Ozaman savunma dilekçesindeki ipotek ve ekspertiz ücretimin de iadesini talep ediyorum kısmını çıkarayım ve onun için hakem heyetine tekrar başvuruda bulunayım.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: oğuzhan06 — 21 Oca 2015, 09:47


Banka ve Tüketici Hukuku • BANKA TÜKETİCİ MAHKEMESİNE İTİRAZ ETTİ, ŞİMDİ NE YAPMAM GERE

merhaba
kredi kartı aidatları için tüketici mahkemesi lehime karar verdi. banka bu karara karşı dava açmış. tensip tutanağı ve ihtarname geldi. buna ne şekilde cevap vermem gerekiyor. bundan önceki mesajlarda genelde kredi dosya masrafı ile ilgili. yardımlarınızı rica ediyorum
tutanakta kısaca
tedbir talebinin reddine;
tedbir talebinin reddine karar verilmiş olması gözetilerek bu tutanak örneğinin gider avansı kullanılmak suretiyle davacı vekiline tebliğine;
basit yargılama usulüne ilişkin hükümler çerçevesinde yargılamanın dosya üzerinden yürütülmesine karar verildi.
ayrıca ihtarnamede başka yerden getirilecek belge ve dosyalar var ise bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamalarıda yapmanız ayrıca avans tarifesi gereğince şimdilik 50 tl delil avansını mahkememiz veznesine yatırmanız gerektiği ihtar olunur diyor. benim şimdi mahkemeye 50 tl yatırmam gerekiyormu. Bu konuda örnek mahkeme kararları varmı?
teşekkür ederim

Bilgiler: Tarih-Gönderici: namre — 27 Ara 2014, 13:17