Etiket arşivi: YARGITAY’A

Basından Hukuk Haberleri • Köse’nin dosyası yeniden Yargıtay’a gönderilecek

28 Şubat’ın son mağduru Yakup Köse için yeni bir umut ışığı belirebilir.

28 Şubat sürecinde henüz 14 yaşındayken hukuksuz bir şekilde aldığı 16 yıllık cezanın 10 yıllık kısmını cezaevinde geçirdikten sonra infaz kanunu gereğince serbest bırakılan Yakup Köse, geçtiğimiz 16 Aralık’ta "Noel Baba-Hayata Dönüş" isimli operasyonda kolluk güçlerine direndiği ve mala zarar verdiği gerekçesiyle açılan davadan aldığı hapis cezasını çekmek üzere yeniden tutuklandı.

"ADALET BAKANLIĞI’NDAN HABER BEKLİYORUZ"
Yakup Köse, geçtiğimiz yıl 16 Aralık’ta tutuklandıktan sonra hukuki durumundaki değişmeleri ve dosyasında gelinen süreci Yakup Köse’nin avukatı Abdullah Özbek, TimeTurk’ten Cihad Kaygısız’a konuştu. Köse’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun henüz karara bağlanmadığını kaydeden Özbek, "Hem Anayasa Mahkemesi’ne yaptığımız başvurunun sonucunu hem de kanun yararına bozma açısından Adalet Bakanlığı’ndan alacağımız neticeyi bekliyoruz. Adalet Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre dosya Yargıtay’a gönderilecek." şeklinde konuştu.

"DOSYADA HUKUKA AYKIRILIK VAR"
Kanun yararına bozma yolunun yakın geçmişte çıkarılan yargı paketleriyle açıldığını belirten Özbek, "Elbette biz sadece kendi görüşümüzü ifade ediyoruz fakat eski yasayla yeni yasa birlikte uygulanırsa daha önce aldığı bazı cezaların zaman aşımına uğraması ve bazı cezaların da azalması gibi bir ihtimal sözkonusu. Ayrıca dosyada hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz bazı noktaları yeniden ele alıyoruz." dedi.

"SONUÇ ALABİLRSEK EMSAL OLACAK"
"Tek alternatifimiz kanun yararına bozma yolu değil. Dosyadaki hukuka aykırı noktaların önemli olduğunu düşünüyoruz ve asıl amacımız Yakup Köse’yle birlikte kendisiyle aynı hukuki durumdaki 30 arkadaşının da bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları. Nihai olarak bütün mağdurların üzerinden bu cezai yüklerin kalmasını hedefliyoruz. Eğer Yakup Köse’nin dosyasında hukuki bir netice alabilirsek bu diğer arkadaşları için de örneklik teşkil edecek." diyen Köse’nin avukatı Özbek, dosyada kısa sürede sonuca ulaşmayı umduklarını da sözlerine ekledi.

haber7.com

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 25 Oca 2015, 23:12


TAHLİYE İSTEMLERİ / YARGITAY’A YAPILAN TAHLİYE İSTEMLERİ

T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi
E:2005/3139

K:2006/79

T:1.5.2006

TAHLİYE İSTEMLERİ
YARGITAY’A YAPILAN TAHLİYE İSTEMLERİ

5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 104]
5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 105]

Hükümlü Ş. U. tarafından gönderilen 25.04.2006 tarihli dilekçe ile yeni TCK’ ya göre dosya incelenerek tahliye talep edilmiştir.

2005/506 Esas numaralı emsal dosyadaki tahliye istemi yönünden CMK.’nun 104 ve 105. maddeleri uyarınca görüşü sorulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.06.2005 tanzim, 13.06.2005 havale tarihli ve 2004/236797-1 sayılı gerekçeli cevabi yazısında sonuç olarak Yargıtay’a yapılan tahliye istemleri hakkında CMK.’nun 104/3. maddesi uyarınca dosya üzerinden inceleme ile karar verilmesi gerektiğinden, aynı kanunun 105. maddesinin ilk derece mahkemelerini ilgilendirip Yargıtay incelemesini kapsamadığından ve istem hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına görüş bildirme görevinin verilmediğinden bahisle görüş bildirilmediği görülmüştür.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının uygun görülen bu mütalaası veçhile, temyiz incelemesi sırası gelmeyen dosya tahliye talebi ile sınırlı olmak üzere incelendi:

SONUÇ : Sanık hakkında hükmolunan ceza miktarına, tutuklulukta geçen süreye göre tahliye isteminin ( REDDİNE ), 01.05.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.