Etiket arşivi: YargıtayKadın

Yargıtay,Kadın Geliri Olsa Bile Tedbir Nafakası Alabilir

Yargıtay: Kadın Geliri Olsa Bile Tedbir Nafakası İsteyebilecek

Yargıtay, çalışan kadınların da tedbir nafakası alabileceğine karar vererek, kadının sürekli bir gelirinin olmasının veya kocasından daha fazla kazanmasının nafaka bağlanmasına engel olmayacağına hükmetti Yargıtay, eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyesini ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiğine dikkat çekerek, kadının gelirinin bulunmasının, emekli olmasının, gelirinin kocasıyla denk veya daha fazla olmasının kocayı ortak giderlere katılma yükümlülüğünden kurtarmayacağına hükmetti.

Yargıtay, çalışan kadınların da tedbir nafakası alabileceğine karar vererek, kadının sürekli bir gelirinin olmasının veya kocasından daha fazla kazanmasının nafaka bağlanmasına engel olmayacağına hükmetti Yargıtay, eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyesini ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiğine dikkat çekerek, kadının gelirinin bulunmasının, emekli olmasının, gelirinin kocasıyla denk veya daha fazla olmasının kocayı ortak giderlere katılma yükümlülüğünden kurtarmayacağına hükmetti.

İstanbul‘da yaşanan davaya konu olayda, 10 yıllık evli olan bir çift çocuklarını kaybetti. Çocuklarınınölümünün ardından evine yeterince ilgi göstermeyen koca, dışa dönük bir hayat yaşamaya başladı ve eşine boşanma davası açtı. Bakırköy 7. Aile Mahkemesi, boşanma davasını reddedince çift ayrı yaşamaya başladı. Kadın ise tekstil işinde aylık 680 TL maaşla çalıştığını belirterek, tedbir nafakası talebinde bulundu. Bakırköy 7. Aile Mahkemesi ise kadının maaşlı bir işte çalıştığı, davalı kocanın ise polis memuru olup başkaca geliri bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Karara itiraz edilence dosya Yargıtay‘ın gündemine geldi.

-AYRI YAŞAMA HAKKI OLAN EŞ KOCASINDAN TEDBİR NAFAKASI İSTEYEBİLİR-

Temyiz talebini kabul eden Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kadının gelirinin bulunmasının veya emekli olmasının gelirinin kocasıyla denk veya daha gazla olmasının kocayı ortak giderlere katılma yükümlülüğünden kurtarmayacağına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. 3. Hukuk Dairesi kararında, Türk Medeni Kanunu’nun 197. maddesinde yer alan “ayrı yaşama hakkı olan eşin diğer eşten tedbir nafakası isteyebilir” hükmüne atıfta bulunarak, kadının ayrı yaşama hakkına dayalı olarak tedbir nafakası istediğine dikkat çekti.

Tedbir nafakasının niteliği ve yasal düzenleme gereği kocanın, ev giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğunu ifade eden Daire, evlilik birliğinin korunması ve devamını sağlamak için eşlerin asgari ölçüde uyması gereken bazı yükümlülükler ve karşılamaları geren bazı ortak giderler bulunduğu belirtildi. Bu giderlere kira parası, yakıt parası elektrik, telefon ve su parası gibi ödemeleri örnek gösteren Daire, giderlere katılmada eşlerin maddi güçlerinin esas alınması gerektiği kaydedildi.

-KADININ SÜREKLİ BİR GELİRİNİN OLMASI TEDBİR NAFAKASI BAĞLANMASINI ENGELLEMEZ-

“Kadının geliri bulunması emekli olması gelirlerinin davalıya denk olması hatta davalının gelirlerinden daha fazla olsa bile kocayı ortak giderlere katılma yükümlüğünden büsbütün kurtarmaz” diyen Daire, davacı kadının belirli ve sürekli bir gelirinin olmasının, tedbir nafakası bağlanmasını engelleyici bir hal olarak değerlendirmedi. Yerel mahkemenin, eşlerin birlikte yaşarken sürdürdükleri hayat seviyesini ayrı yaşamaları halinde de korumaları gerektiğine dikkat çeken kararında “Davalının açtığı boşanma davasının reddedildiği davadan sonra tarafların bir araya gelmedikleri davalının birlikte yaşamı yeniden tesis etmek için herhangi bir girişiminin olmadığı dolayısıyla davacının ayrı yaşamakta haklı olduğu anlaşılmaktadır. Hakkaniyete uygun bir miktarda nafakaya hükmetmek gerekirken istemin tümden reddi doğru olmayıp bozma nedenidir” denildi.