Etiket arşivi: YAZIDAN

YARGITAY 2. Ceza Dairesi E: 2010/26376 K: 2012/43142 * İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN YAZIDAN SORUMLU OLAN KİŞİNİN TESPİTİ

T.C

YARGITAY

2. Ceza Dairesi

Esas No : 2010/26376

Karar No : 2012/43142

Karar Tarihi:09.10.2012

 

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

 

1-Sanık C… hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

 

Hükmolunan cezanın miktar ve türüne göre hükmün; 21.7.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 Sayılı Kanunun 3-B maddesiyle değişik 1412 Sayılı CMUK’nun 305/1 maddesi gereğince hüküm tarihine göre temyizi mümkün olmadığından, sanığın temyiz isteminin aynı Kanunun 317. maddesi gereğince REDDİNE,

 

2-Katılan vekilinin sanık V… hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

 

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir . Ancak;

 

Suça konu edilen yazının yayınlandığı internet sitelerinin sanık V…’ın sahibi bulunduğu … şirketi bünyesinde faaliyet gösterdiği ve söz konusu internet sitelerinde sanık V…’ın yönetici olduğunun anlaşılması karşısında; sanığın suça konu edilen yazıların yayınlanmasındaki rolü, görev ve sorumlulukları gerekirse sanık, şirket ve internet siteleri arasında yapılan hizmet sözleşmeleride getirtilip incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, suça konu edilen yazıların sanıkça yazılmadığı şeklindeki gerekçe ile eksik inceleme sonucu beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 09.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.