Etiket arşivi: Zaferi

Basından Hukuk Haberleri • GELİNİN GÖRÜMCELERE MİRAS ZAFERİ.

GELİNİN GÖRÜMCELERE MİRAS ZAFERİ

Ölen babalarının mirasını gelinine bıraktığını öğrenen 5 kız kardeş, dava açtı. Yerel mahkeme, kız kardeşlerin talebini kabul ederek, mirasın üzerlerine geçirilmesine karar verdi. Kararı bozan Yargıtay ise gelini haklı buldu.

Samsun’da M.A., sahip olduğu taşınmazı ‘ölünceye kadar kendisine bakması’ karşılığında gelini B.A.’ya devretti. Mirasçı konumundaki 5 kız kardeş, babalarının ömrünün son 3 ayında bakıma muhtaç olduğunu, gelininin babalarına bakmadığını ve bu yüzden babalarının bakımını kendilerinin üstlendiğini öne sürerek miras davası açtı. Samsun 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, taşınmazın tapusunun 5 kız kardeşin üzerine tesciline karar verdi. Gelin B.A. yerel mahkemenin kararını temyiz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak “Miras, bırakanın gerçek iradesidir. Mirasçıdan mal kaçırma amacı yok” dedi. Ancak yerel mahkeme, ilk kararında direndi. Bunun üzerine dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Kurul direnme kararını uygun bulmadı ve taşınmazın gelin B.A.’da kalması kesinleşti.

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1 … ras-zaferi
Fevzi ÇAKIR/ANKARA

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 08 Şub 2015, 23:23


Basından Hukuk Haberleri • EMEKLİ MEMURUN, ÜVEY OĞLU İÇİN SAĞLIK HİZMETİ ZAFERİ

KAYSERİ’de üvey oğlu şimdi 17 yaşında olan M.K.’nın, kendisinin üzerinden sağlık hizmetinden yararlanması için 6 yıldır hukuk mücadelesi veren emekli memur Özcan Yüreğil sonunda zafere ulaştı. Danıştay, Yüregil’in açtığı davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozarak, üvey babayı haklı buldu. Yerel mahkeme de Danıştay’ın kararına uydu.

Kayseri Adliyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü’nden emekli olan Özcan Yüreğil, eşi Olcay’ın ilk evliliğinden olan üvey oğlu o dönem 11 yaşında olan M.K.’nın, kendisinin üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne başvurdu. Kurum, ‘Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca, üvey oğlunun bakmakla yükümlü olduğu kişiler kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı’ gerekçesiyle Yüreğil’in istemini reddetti.

MAHKEME DE REDDETTİ, DANIŞTAY HAKLI BULDU

Bunun üzerine Özcan Yüreğil, üvey oğlu M.K.’nın velayetinin mahkemece eşi Olcay Yüreğil’e verildiğini, çocuğun tedavi yardımından yararlandırılmamasının mağduriyetine neden olacağını ileri sürerek Kayseri 1’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, tedavi giderlerinden ve sağlık hizmetlerinden kimlerin yararlanacağının ‘657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 209’uncu maddesi ile Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin 3’üncü Maddesi uyarınca davayı reddetti. Davacı üvey baba bu kez Danıştay’a başvurup, idare mahkemesi kararının bozulmasını talep etti. Danıştay 5’inci Dairesi de Özcan Yüreğil’i haklı bularak, Kayseri 1’inci İdare Mahkemesi’nin kararını bozdu. Danıştay, dosyayı tekrar incelenmesi için Kayseri 1’inci İdare Mahkemesi’ne iade etti.

YEREL MAHKEME BOZMA KARARINA UYDU

Dosyayı yeniden inceleyen Kayseri 1’inci İdare Mahkemesi, Danıştay’ın kararına uyarak, M.K.’nın üvey babasının üzerihden sağlık hizmeti almasının uygun olduğuna karar verdi.

6 yıldır hukuk mücadelesi verdiği davayı kazanan Yüreğil, Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, "Artık üvey çocuğum da sağlık hizmetlerinden yararlanacak" diyerek karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

http://www.haber3.com/emekli-memurun-uv … z3MO7J6X8X

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — 20 Ara 2014, 02:05


Ölen Kocasının Soyadından Vazgeçmeyen Kadının Yargı Zaferi

 

yargitay95295f4e9524c46aby

Ölen Kocasının Soyadından Vazgeçmeyen Kadının Yargı Zaferi
 
Kocasının Ölümünün Ardından Başka Erkekle Beraber Olduğu İddia Edilen Kadının, Ölen Kocasının Soyadından Mahrum Bırakılması İstemiyle Açılan Davayı Kabul Eden Yerel Mahkeme Kararını Bozdu.

 

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, kocasının ölümünün ardından başka bir erkekle beraber olduğu iddia edilen kadının, ölen kocasının soyadından mahrum bırakılması istemiyle açılan davayı kabul eden yerel mahkeme kararını bozdu.Davacı S.P., oğlu T.P.’nin hayatını kaybetmesi üzerine, gelini Y.P.’nin başka bir erkekle gayrı resmi ilişki yaşadığını ve ölen kocasından maaş aldığını ileri sürerek, davalının, P. olan soyadını kullanmasının önlenmesi ve bu soyadın nüfustan silinmesine karar verilmesi istemiyle dava açtı. Davayı görüşen yerel mahkeme, davayı kabul ederek, davalının P. olan soyadını kullanmasının önlenmesine, kocası hanesindeki kaydının kapatılarak baba hanesine döndürülmesine hükmetti.

Bunun üzerine davalı Y.P. yerel mahkeme kararını temyiz etti. Davanın temyiz görüşmesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, T.P’nin ölümüyle davalı kadının dul kaldığını ve başka bir kişi ile resmen evliliğinin bulunmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Türk Medeni Kanunu’nun 187′inci maddesindeki “kadın evlenmekle kocanın soyadını alır” şeklindeki hükmü anımsatan Daire kararında, şöyle denildi:

“Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 67′nci maddesi hükmüne göre de, kocası ölen kadın, yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder. Ancak, kendisinin yazılı istemde bulunması durumunda bekarlık hanesine dönerek, bekarlık soyadını alıp kapanmış olan nüfus kaydı açılabilir. Sözü edilen madde hükümlerinden de açıkça anlaşıldığı üzere, kocası ölen kadın, kendi istemi ile bekarlık soyadını almadıkça veya haklı nedenlere dayanarak soyadının değiştirilmesini isteyip bu yolda mahkemece karar verilmiş olmadıkça, ölen kocasının soyadını taşımayı sürdürür. Kocası ölmekle dul kalan kadının kendisi dışında üçüncü kişilerin onun soyadının değiştirilmesi konusunda dava açma hakları ve dolayısı ile aktif husumet ehliyetleri yoktur.”

Daire, söz konusu olayda da Y.P. hakkında ölen kocasının soyadını kullanmasının önlenmesi ve bu soyadının nüfustan silinmesi davasının üçüncü kişilerce açılamayacağını ifade ederek, yerel mahkeme kararını bozdu