SUÇ DELİLLERİNİ SAKLAMA SUÇU

T.C.
YARGITAY
Dördüncü Ceza Dairesi
E. 2006/1409
K. 2006/11301
T. 24.5.2006

SUÇ DELİLLERİNİ SAKLAMA SUÇU

5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 31]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 50]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 62]
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 281]

Suç delillerini saklama suçundan sanıklar Yücel Süleymanoğlu ve Ömer Yılmaz’ın, 5237 sayılı TCK.nın 281/1, 31/3, 62. maddeleri gereğince ayrı ayrı 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve cezalarının aynı kanunun 51/1. maddesi uyarınca ertelenmesine ilişkin İstanbul 3.Çocuk Mahkemesinin 25.10.2005 tarihli ve 2003/1400 Esas, 2005/207 sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteğini içeren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27.02.2006 gün ve 2006/10054 sayılı tebliğnamesiyle birlikte dosya Daireye gönderilmekle incelendi ve gereği görüşüldü:

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;”Suçu işledikleri tarihte 18 yaşlarını ikmal etmedikleri anlaşılan sanıklar hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50/3. maddesi uyarınca anılan maddenin 1. fıkrası bentlerindeki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu bulunduğu gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilmektedir.

İncelenen dosyada, sanıklardan Yücel Süleymanoğlu’nun 20.5.1988, diğer sanık Ömer Yılmaz’ın 14.7.1986 doğumlu olup suç tarihi olan 28.11.2003 tarihi itibarıyla 18 yaşlarını tamamlamadıklarının anlaşılması karşısında kısa süreli hapis cezalarının 5237 sayılı TCY’nın 50/1. maddesindeki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinde zorunluluk bulunduğunun ve bu durumda erteleme kararının verilemeyeceğinin gözetilmemesi yasaya aykırı bulunduğundan, kanun yararına bozma isteyen tebliğnamedeki düşünce yerinde görülerek 5271 sayılı CYY’nın 309. maddesi uyarınca İstanbul 3.Çocuk Mahkemesinin sanıklar Yücel Süleymanoğlu ve Ömer Yılmaz hakkındaki 25.10.2005 tarihli ve 2003/1400 Esas, 2005/207 sayılı kararının KANUN YARARINA BOZULMASINA,

SONUÇ : 5237 sayılı Yasanın 281/1, 31/3, 62. maddeleri uyarınca mahkemesince hükmedilen 2 ay 15’er günlük hapis cezalarının, aynı yasanın 50. maddesinin üçüncü fıkrası ile 1. fıkrasının ( a ) bendi gereği ve 52/2. maddesi uyarınca bir günü takdiren 20 YTL üzerinden ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLEREK, sanıkların ayrı ayrı 1500 YTL adli para cezası ile cezalandırılmalarına, 5237 sayılı TCY’nın 52. maddesinin dördüncü fıkrası gereği adli para cezalarının birer aylık 24 eşit taksit halinde sanıklardan alınmasına, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi durumunda kalan miktarın tamamının tahsil edilmesine ve verilecek hükmün önceden verilen hükümden daha ağır bulunmayacağına ilişkin CYY’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının ( b ) bendi gereğince 5237 sayılı TCY’nın 51/1. maddesi uyarınca hükmedilen adli para cezasının ERTELENMESİNE, karardaki öbür hususların olduğu gibi bırakılmasına, 24.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir