TMSF / FESHİN GEÇERSİZLİĞİ / İŞE İADE

T.C.

YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
E. 2005/26797
K. 2006/11489
T. 24.4.2006
TMSF
FESHİN GEÇERSİZLİĞİ
İŞE İADE
4857 s. İŞ KANUNU [Madde 18]
Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
Davalı işveren, davacının şirkete ait reklam gelirlerini kayıtlara geçirmeksizin aldıkları ve bir kısmını belgesiz ve imzasız dağıttıklarının öğrenildiğini, ayrıca aldığı avansları iade etmediğini, şirketi zarara uğrattığı, davacı hakkında Şişli Cumhuriyet Başsavcılığının 2004/38411 hazırlık sayılı evrakı ile suç duyurusunda bulunduklarını, davacının şirket yöneticileri hakkında hakarete varan sözler sarf ettiğini iş sözleşmesinin İK’nın 25. maddesi uyarınca haklı olarak feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece dosya kapsamına göre şirketin TMSF tarafından yönetiminin devralınmasından sonra atanan şirket yöneticileri tarafından şirketin mali ve finansal yapısı bakımından yürütülen denetimler sırasında davacının yöneltilen sorulan cevapsız bıraktığı veya sınırlı cevap verdiği, bu nedenle ücretsiz izne çıkarıldığına dair yazının kendisine tebliğ edilmesi sırasında şirket yöneticileri hakkında küfür ve hakaret sözleri sarf ettiği tanık anlatımları ile doğrulandığından feshin haklı olduğu sonucuna varılarak davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriğine göre davacı hakkında fesih nedeni yapılan eylemleri ile ilgili Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve soruşturmanın 2004/39411 Hazırlık sırasında devam ettiği anlaşılmaktadır. Anılan soruşturmanın sonucu bu davanın seyrini etkileyebilecek niteliktedir. Mahkemece sözü edilen soruşturmanın neticesi beklenmeden karar verilmiş olması hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.4.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir