TOPLU SİLAH KAÇAKCILIĞI SUÇU

T.C.
YARGITAY
Sekizinci Ceza Dairesi
E:2006/1235
K:2006/3614
T:25.4.2006
TOPLU SİLAH KAÇAKCILIĞI SUÇU
6136 s. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKK… [Madde 12]
Toplu silah kaçakçılığı suçundan sanıklar S.G., R.G.’in bozma üzerine yapılan yargılamaları sonunda; hükümlülüklerine ve zoralıma dair ( MERSİN ) 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 29.11.2005 gün ve 170 esas, 381 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca CMUK.nun 318. maddesi gereğince sanıklar müdafii tarafından duruşmalı inceleme isteğinde bulunulan dava evrakı C.Başsavcılığının 22.2.2006 günlü bozma istekli tebliğnamesiyle dairemize gönderilmiş ve duruşma günü tayin edilerek sanıklar ve müdafiileri adına tebligat çıkarılmıştır. Yapılan tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen ve müdafii ile temsil edilmeyen sanık R.G.hakkındaki incelemenin duruşmasız, diğer sanık Selim Geçit hakkındaki incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verilip incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
Oluşa, dosya kapsamına göre sanık S.G.hakkında tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Bozmaya uyularak; Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine göre suçun kanıtlanmasına ilişkin yerinde görülmeyen itirazların reddine; Ancak,
1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK.nun 2. maddesinin 1. fıkrasının ( k ) bendinde, toplu suçun aralarında iştirak iradesi bulunmasa da üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suç şeklinde tanımlanmış bulunması karşısında, 5237 sayılı TCY.nın 7/2. madde ve fıkrasına göre, sanıklar S.G.ve R.G.’in kanıtlanan eylemlerinde suçu toplu olarak işledikleri kabul edilemeyeceğinden, eylemlerinin 6136 sayılı Yasanın 12/1. madde ve fıkrasında düzenlenen suçu oluşturacağının ve 5237 sayılı Yasanın lehe hükümlerinin gözetilmesi zorunluluğu,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanıklar R. G. ve S. G. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı kısmen istem gibi BOZULMASINA , 25.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
KARŞI DÜŞÜNCE : Sanık R.G.’in, Silopi’den temin ederek Mersin’de sanık S.G.’e ait ancak kendisinin kullandığı evde bulundurduğu silahlardan bir tanesinin şarjöründe kardeşi sanık S.’in parmak izine rastlanması dışında mahkumiyeti için hiçbir kanıt bulunmadığı, sanığın savunması ile diğer sanığın aksine beyanları karşısında beraatinin isabetli olduğu, toplu silah ticareti olmadığı görüşü ile çoğunluk düşüncesine katılmıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir