UYARLAMA TALEBİ / KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU / TALİMAT YOLUYLA İFADE ALMAK

T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi

E. 2006/925

K. 2006/2119

T. 24.5.2006

  • UYARLAMA TALEBİ
  • KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK SUÇU
  • TALİMAT YOLUYLA İFADE ALMAK

  • 5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 81]
  • 5271 s. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU [Madde 196]
  • 765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 448]

Kasten öldürmekten sanık …’in yapılan yargılanması sonunda: 765 sayılı TCK’nın 448, 51/1, 59. maddeleri gereğince 15 sene ağır hapis cezası verilen ve kesinleşen bu karara karşı hükümlünün 5237 sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili uyarlama talebi üzerine 5237 Sayılı Yasanın 81, 29, 62, 53/1-3. maddeleri uyarınca 15 sene hapis cezasına dair … Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 02.09.2005 gün ve 123/263 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi hükümlü tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası C. başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi:

KARAR :

5271 Sayılı CMK’nun 196/2. maddesi uyarınca, yargılandığı suç nedeniyle başka yer cezaevinde bulunan hükümlünün, bizzat duruşmada hazır bulundurularak müdafii huzurunda yeniden dinlenmesi gerekirken aynı sayılı yasanın 196/5 fıkrasında belirtilen “…zorunlu nedenler…”bulunmadığı halde, yazılı şekilde talimat yoluyla alınan ifadesi ile yetinilmek suretiyle hüküm kurulması,

SONUÇ : Usule aykırı ve hükümlü müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden sair cihetleri incelenmeksizin öncelikle bu nedenle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi CMUK’nun 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ) 24.05.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir