UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇU

T.C.
YARGITAY
Onuncu Ceza Dairesi
E:2006/7554
K:2006/8314
T:20.6.2006

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMAK SUÇU

5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 32]
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sanık İ.A. hakkında Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılama sonunda, 02.02.2006 tarihinde, 2005/247 esas, 2006/15 karar sayı ile mahkûmiyet kararı verilmiştir.
Sanığın Psikiyatri Polikliniğinde tedavi gördüğüne dair dosyadaki Erzincan Devlet Hastanesi yazısı ve sanık ile müdafinin psikolojik rahatsızlığına ilişkin aşamalardaki beyanları gözetilerek, 5237 Sayılı TCK’nın 32. maddesi uyarınca; sanığın işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı araştırılıp belirlenmesinden sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik soruşturmaya dayalı yazılı şekilde karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün istem gibi BOZULMASINA, 20.06.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir